Misje Parafialne 2018

RENOWACJA  MISJI  2019  –  Rekolekcje wielkopostne- renowacja Misji 2019


Modlitwy w intencji Misji Świętej

 Boże, nasz Ojcze, Stworzycielu nieba i ziemi. Dziękujemy Ci, za Zycie i powołanie do wspólnoty Kościoła.

Prosimy  Cię  o błogosławieństwo dla Misji Świętych, aby były dniami  przemiany  naszej  parafii.  Niech  ten  czas będzie błogosławiony dla wszystkich, niech będzie darem łaski i miłosierdzia.

Panie, Jezu Chryste,  Królu wieków. Pragniemy, abyśmy wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Otwórz nasze umysły na Twoje słowa, które do nas kierujesz, abyśmy potrafili wprowadzać je w nasze codzienne życie. Pomóż nam być świadkami Twojej miłości i przebaczenia dla tych, wśród których żyjemy. Dopomóż nam przygotować się do Misji Świętych, aby wszyscy twoi wyznawcy żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia.

Duchu Święty! Pomagaj misjonarzom, aby przez Misje Święte zostało odnowione duchowe oblicze naszej parafii. Niech  Boskie Słowo  przez  nich  głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Niech ten czas stanie się łaską powrotu do miłości Ojca, który nieustannie czeka na swoje dzieci. Spraw, abyśmy byli prawdziwą wspólnotą Kościoła, mieli jedno serce i jednego ducha.

Maryjo! Matko Nieustającej Pomocy, bądź Matką tych Świętych Misji  i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem u Boga. Amen.


PROGRAM   MISJI   ŚWIĘTYCH

Parafia Wszystkich Świętych – Kuchary Kościelne

8-15 IV 2018 

 

Niedziela  8.04 – Bóg jest Miłością  –  Albowiem Bóg tak umiłował świat…

8.00 Kuchary: Uroczyste rozpoczęcie Misji Świętych – Intronizacja Pisma Świętego i Paschału

10.00 Dąbroszyn: Uroczyste rozpoczęcie Misji Świętych – Intronizacja Pisma Świętego i Paschału

12.00 Kuchary: Msza Święta z Nauką Misyjną

16.00 Kuchary: Msza Święta z Nauką Misyjną

 

Poniedziałek 9.04 – Grzech człowieka i Zbawienie w Jezusie Chrystusie  – Adamie gdzie jesteś….

8.30 Kuchary: Msza z Nauką Misyjną

10.00 Dąbroszyn: Misyjne spotkanie dla dzieci

11.30 Kuchary: Misyjne spotkanie dla dzieci

15.00 Dąbroszyn: Msza z Nauką Misyjną

17.00 Kuchary: Msza z Nauką Misyjną

Po Mszy Świętej: Nauka Stanowa dla Małżonków i Rodziców

21.00 Kuchary: Apel Misyjny

 

Wtorek 10.04 – Wiara i Nawrócenie  –  Mamy rzecznika wobec Ojca….

8.30 Kuchary: Msza z Nauką Misyjną – Misyjna Uroczystość Pojednania

10.00 Dąbroszyn: Misyjne spotkanie dla dzieci

11.30 Kuchary: Misyjne spotkanie dla dzieci

15.00 Dąbroszyn: Msza z Nauką Misyjną – Misyjna Uroczystość Pojednania

17.00 Kuchary: Msza z Nauką Misyjną – Misyjna Uroczystość Pojednania

Po Mszy Świętej: Misyjne Spotkanie dla Młodzieży

21.00 Dąbroszyn: Apel Misyjny

 

Środa 11.04 – Dzień Spowiedzi Misyjnej  –  W Domu Ojca jest mieszkań wiele….

Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą Świętą

8.30 Kuchary: Msza z Nauką Misyjną

10.00 Dąbroszyn: Msza Święta dla dzieci

11.30 Kuchary: Msza Święta dla dzieci

15.00 Dąbroszyn: Msza z Nauką Misyjną

17.00 Kuchary: Msza z Nauką Misyjną

Po Mszy Świętej: Misyjna Droga Światła ulicami Parafii

 

Czwartek 12.04 – Jezus Moim Panem  –  Kim jestem dla Ciebie…

8.30 Kuchary: Msza z Nauką Misyjną – Uroczystość opowiedzenia się za Chrystusem

15.00 Dąbroszyn: Msza z Nauką Misyjną ­–­ Uroczystość opowiedzenia się za Chrystusem

17.00 Kuchary: Msza z Nauką Misyjną ­–­ Uroczystość opowiedzenia się za Chrystusem

Po Mszy Świętej: Misyjne Spotkanie dla Młodzieży

21.00 Kuchary: Apel Misyjny

 

Piątek 13.04 – Do końca ich umiłował  –  Miłość cierpliwa jest….

8.30 Kuchary: Msza Święta z Nauką dla chorych, starszych, samotnych (Sakrament Namaszczenia Chorych)

Po Mszy odwiedziny chorych w domach

15.00 Dąbroszyn: Msza Święta z Nauką dla chorych, starszych, samotnych (Sakrament Namaszczenia Chorych)

17.00 Kuchary: Misyjna Uroczystość Małżeństwa i Rodziny

 

Sobota 14.04 – Oto Matka Twoja  –  Oto Ja Służebnica Pańska…

8.30 Kuchary: Msza z Nauką Misyjną – Ofiarowanie Parafii matce Bożej

15.00 Dąbroszyn: Msza z Nauką Misyjną  – Ofiarowanie Parafii matce Bożej

17.00 Kuchary: Msza z Nauką Misyjną – Ofiarowanie Parafii matce Bożej

21.00 Dąbroszyn: Apel Misyjny

 

Niedziela 15.04 – Bądźcie mi świadkami  –  Idźcie i głoście….

8.00 Kuchary: Msza z Nauką Misyjną

10.00 Dąbroszyn: Uroczystość zakończenia Misji Świętych: Poświęcenie Krzyża Misyjnego

12.00 Kuchary: Uroczystość zakończenia Misji Świętych: Poświęcenie Krzyża Misyjnego

Program Misji Świętych można pobrać również w tym miejscu

w formie składanego foldera – Program Misji_folder 3 kolumnowy 2018

lub zwykłego tekstu – http://parafiakucharykoscielne.pl/wp-content/uploads/2017/07/Kuchary-Ko%C5%9Bcielne-Program-Misji-2018.pdf 


Modlitwa o nawrócenie

O Maryjo, jesteś nazwana przez Kościół Ucieczką grzeszników. Ty wiesz, jaką wartość stanowi człowiek, odkupiony najdroższą Krwią Twojego Syna. Ty wiesz, ile Bóg w swoim nieskończonym Miłosierdziu uczynił, aby człowiek nie zginął i nie szedł drogami zła i grzechu wiodącymi na zatracenie.

Bóg przemawiał słowami proroków w dziejach narodu wybranego. Mówili oni o grzechu i jego skutkach oraz wzywali do odmiany życia. Ostatecznie, gdy nastała pełnia czasów Bóg przemówił przez Jezusa Chrystusa, o wielkości zła zawartego w każdym grzechu. To grzech zaprowadził Syna Bożego na krzyż, na którym umarł z miłości ku ludziom, aby zrealizować wolę Bożą. A nam tak trudno zrozumieć złość grzechu. Tak trudno wyrwać się z beztroskiego patrzenia na życie.

Matko Boża, Ucieczko grzesznych, dopomóż nam zrozumieć, że życie w grzechu to nienormalny stan. Naucz nas walczyć ze złem, uproś nam dużo siły i mocy, abyśmy stoczyli zwycięską walkę z grzechem w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.

Polecamy Ci wszystkich zatwardziałych grzeszników naszej parafii. Niech czas Misji Świętych sprawi, że powrócą do Boga nawróceni. Wzbudź w nich pragnienie lepszego życia oraz odwagę do powstania z grzechów. Uproś łaskę nawrócenia tym, którzy od lat żyją z dala od Boga i Jego Ewangelii, objawionej przez Jezusa Chrystusa.

Niech misja święta przyczyni się do ożywienia naszej parafii, abyśmy umieli stoczyć zwycięską walkę ze złem i grzechem. Amen.

 


Modlitwa o łaski misyjne  

Dobry i Miłosierny Boże!

Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej Parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej Parafii.
Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy „Przyjdź Królestwo Twoje”.
Dopomóż nam przygotować się dobrze do misji świętej, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwróceniu od Boga.
Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nas nauczyli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas  i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię przez Syna Twego Jezusa Chrystusa.
Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej Parafii, aby przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej Parafii.
Matko Kościoła! Bądź Matką Parafii w czasie misji świętej i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Amen.


Modlitwa o dobre przeżycie Misji Świętych

Dobry Boże, prosimy Cię o Błogosławieństwo w Misjach  Świętych. Użycz nam Twojej łaski, aby odnowa oblicza naszej parafii prowadziła do pojednania wszystkich z Tobą.

Zachęceni Twoimi słowami: „proście a otrzymacie”, błagamy Cię o święte natchnienia, o dar skruchy i szczerą wolę poprawy.

Przeniknij ogniem Ducha Świętego serca tych, którzy dotąd opierają się Twojej łasce i dopomóż im do nawrócenia.

Wszystkich nas zapal Duchem odwagi w zachęcaniu drugich do udziału w Misjach Świętych.

Niech Duch Święty wspiera misjonarzy swym światłem, by słowo przez nich głoszone dawało zbawienny skutek.

U stóp Twoich Matko Zbawiciela, Królowo naszych serc, składamy całą pracę misyjną w naszej parafii. Przyczyń się prosimy, do nawrócenia grzeszników, wzmocnienia słabych i wątpiących, zbliż nas wszystkich do Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.  Amen