O prześladowaniu chrześcijan

Cytat: „Jeśli ludzie dowiadują się, że muzułmanie wyrzucili do morza 12 chrześcijan z pontonu, którym razem uciekali do Europy, to mają prawo obawiać się islamskich przybyszów. W Europie polityka multi-kulti nie wypaliła. (…) Nie mówi się głośno o tym, ale do prawa niemieckiego wprowadzono pewne elementy szariatu w kwestii orzekania rozwodów wedle prawa koranicznego. I nikt jakoś nie protestował, że mamy ingerencję religii w sferę prawa państwowego. Gdyby takie żądanie padło ze strony Kościoła katolickiego, to zaraz byśmy mieli protesty na ulicach, palenie zdjęć biskupów, Papieża”.

Ks. prof.  Waldemar Cisło Pomoc Kościołowi w Potrzebie – http://www.fronda.pl/a/gazeta-wyborcza-znowu-krytykuje-kosciol-za-brak-milosci-do-imigrantow-a-ks-cislo-genialnie-odpowiada,58331.html


 

Fundacja Estera – wspiera przestrzeganie Praw Człowieka. Obecnie Prezes Fundacji Miriam Shaded, z uwagi na swoje syryjskie pochodzenie, prowadzi rozmowy z Polskim Rządem w sprawie przyjęcia prześladowanych chrześcijańskich syryjskich uchodźców do Polski oraz utworzenia okna życia na terenie ambasad, które umożliwiłoby adopcję osieroconych dzieci w wyniku wojny. Wszystkie działania prowadzi nieodpłatnie. Zobacz też na YouTubie – https://www.youtube.com/watch?t=12&v=gyFcekHW3Ok


 

Autor listu do Hebrajczyków 10 kierując słowa do chrześcijan żyjących w czasach prześladowań zachęca ich, aby przypomnieli sobie dawne dni, kiedy po swoim nawróceniu do Chrystusa potrafili znosić wiele przeciwności. Cóż za poświęcenie? Co za odwaga? A teraz… Co się stało z ich oddaniem? Wielu z nich porzuca swoją ufność, która ma wielką zapłatę (Hbr.10:35); tracą wytrwałość w wypełnieniu woli Boga, by dostąpić tego, co obiecał, (Hbr.10:36)  i wycofują się. Czy historia nie lubi się powtarzać?
Także w obecnym czasie spotykamy te same trzy grupy chrześcijan, o których wspomniał autor Listu do Hebrajczyków.
1. Ci, którzy są publicznie wystawiani na zniewagi i pośmiewisko, prześladowani i zabijani z powodu wiary w Jezusa Chrystusa
2. Ci, którzy w obliczu tego, co dzieje się na świecie, stoją wiernie przy cierpiących modląc się o nich, pisząc listy, podpisują petycje i angażują się w pomoc prześladowanemu Kościołowi.
3. Ci, którzy tracą wiarę, rezygnują i wycofują się.

A ty, do której z tych grup należysz? Z którą z nich się utożsamisz? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Artykuł 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przyjętej w 1948 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych, mówi:

„Każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów”.

Oświadczenie podpisane przez co najmniej 165 państw Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (1966 r.) głosi:

„Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania. Prawo to obejmuje wolność posiadania lub przyjmowania wyznania lub przekonań według własnego wyboru oraz do uzewnętrzniania indywidualnie czy wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii lub przekonań przez uprawianie kultu, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie.

Nikt nie może podlegać przymusowi, który stanowiłby zamach na jego wolność posiadania lub przyjmowania wyznania albo przekonań według własnego wyboru.

 Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać jedynie takim ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę i są konieczne dla ochrony bezpieczeństwa publicznego, porządku, zdrowia lub moralności publicznej albo podstawowych praw i wolności innych osób.

Państwa-Strony niniejszego Paktu zobowiązują się do poszanowania wolności rodziców lub, w odpowiednich przypadkach, opiekunów prawnych do zapewnienia swym dzieciom wychowania religijnego i moralnego zgodnie z własnymi przekonaniami.”

Cytuję ze strony https://www.opendoors.pl/przesladowania/prawa_czlowieka/lamanieprawczlowieka

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chrześcijanie są najbardziej prześladowaną wspólnotą religijną na świecie. Często jednak o tym nie wiemy – media po prostu się tym nie zajmują a jak już się tym zajmują to w sposób niewystarczający. Dobrze, że są ludzie z różnych części świata, którzy nagłaśniają te fakty na stronach Open Doors, organizują pomoc i wskazują na pilne intencje modlitewne. Strona internetowa Open Doors w języku polskim – https://www.opendoors.pl/. Można tu znaleźć aktualne wiadomości dotyczące prześladowań i opisy krajów, gdzie prześladowania mają miejsce, włączyć się w akcję pisania petycji o uwolnienie niesłusznie więzionych braci, organizowanie spotkań ze świadkami tych wydarzeń i aktywnymi działaczami Open Doors.

Aktualny indeks prześladowań 2016 – https://www.opendoors.pl/493796/1838813/2967775/raport_sip_2016

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Historia nawrócenia Abdula Rahmana – http://en.wikipedia.org/wiki/Abdul_Rahman_%28convert%29

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Daj się zainspirować

Zaangażuj się w niesienie pomocy prześladowanym chrześcijanom! Możliwości są przeróżne. Każda modlitwa dla Boga ma sens. Każdy list do wdowy i jej dzieci pokazuje, że myślisz o nich. Każda ofiara pieniężna jest konkretną pomocą w realizacji projektów pomocy. Możesz rozpocząć własną akcję pomocy! Możesz zachęcić do tego rodzinę, przyjaciół, kolegów czy swój kościół, grupę młodzieżową czy szkółkę niedzielną. Czy zorganizujesz grupę modlitewną, koncert, akcję pieczenia i sprzedawania ciasta w smoim kościele, akcję pisania kartek do prześladowanych, czy może coś jeszcze zupełnie innego… istnieje wiele możliwości twórczych, które jednocześnie zaowocują w konkretną pomoc uciskanemu Kościołowi. Daj nam o tym znać. Przeczytaj o niektórych akcjach i daj się zainspirować.

Cytat ze strony:  https://www.opendoors.pl/badz_aktywny/35_inspiracje/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Starania na forum ONZ