Intencje mszalne

Aby wyświetlić intencje mszalne – plik  w formacie  .pdf (naciśnij!) –  18 VIII 2019 – 25 VIII 2019


PIĄTEK – 23  VIII 2019 r., godz. 18.oo

Kuchary Kościelne


Czesława Włośkiewicza od Grzegorza i Mirosławy Sakowskich

Eugeniusza Drewniackiego od Szymczaków z Strzydzewa

Irenę Filipiak od Teresy i Leona Budzińskich

Emilię Kubacką od kuzynki Jadwigi Broniarczyk

Władysława Czeszejko

Henryka, Jana Roszaków

Józefa Bacherę od Stanisława i Halinę Juszczaków

Grażynę Guźniczak od Mirosławy i Mieczysława Jędrzejaszków

Kazimierę Bocian od Andrzeja Mirkiewicza z żoną i dziećmi

Antoniego Brzęckiego od rodz. Radzimskich

Zdzisława Kazimierskiego od Łucji Biernad z rod. z Kurowa

Marię Pakulską od rodz. Urbańskich z Rozalina

Czesławę Przespolewską od Cyprysiaków z Józefowa

AntoniPinciak od Romana Stanisławskiego z rodziną

Wiesławę Reśkiewicz od rodz. Ginalskich i Szymczaków z Korzkiew

Tadeusza Jaszczaka od Mariusza Jędro i Kasi Śledź z rodziną

Henryka Janiaka od sąsiadów Gołzów i Sakowskich

Stefanię Cegielską od Haliny Szczerbińskiej

Małgorzatę Skowrońską od brata Wiesława

Marię Praksedę Król od Burmistrza Gminy i Miasta Rychwał

Stanisława Kaźmierczaka od Henryka Kaźmierczaka z rodziną

Marka Wojtczaka od rodziny Brzęckich i Witkowskich

Hannę Łukasiewicz od kuzynki Haliny Janiak

Jadwigę Piaskowską od Stanisława i Zdzisławy Cegielskich z  Czyżewa

Kazimierza Bacherę od Elżbiety i Zenona Zimnych z rodziną

Zdzisławę Mękarską od Marka i Jarosława Graczyk z rodziną

Joannę Cybulską od siostry Małgorzaty z rodziną

Henryka Derdzińskiego od Przemysława Czajkowskiego z rodz.

Ryszarda Króla