Intencje mszalne

Uwaga!!!

Msze Święte będą odprawione w wyznaczonym porządku, ale ze względów bezpieczeństwa naszego i innych osób oraz ze względu na przepisy państwowe i kościelne (tylko 5 osób w kościele) proszę o korzystanie z dyspensy kościelnej i łączenie się z parafią i liturgią całego kościoła w sposób duchowy, tzn. modląc się i przeżywając liturgię (Msze Święte, nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali) pozostając w swoim domu poprzez media – Radio, Telewizję, czy też internet.

Proboszcz – ks. Czesław Król

***

Intencje mszalne w pliku pdf  (proszę nacisnąć!) –  29 III 2020 – 05 IV 2020

albo wkopiować adres –  http://parafiakucharykoscielne.pl/wp-content/uploads/2019/09/29-III-2020-05-IV-2020.pdf

***

Wykaz telewizyjnych transmisji Mszy Świętych niedzielnych:

TVP 1 –  godz. 7.oo

TV Polonia – godz. 13.oo

TVP 3 – godz. 20.oo

Wykaz radiowych transmisji Mszy Świętych niedzielnych:

Polskie Radio 1 –  godz. 9.oo

Radio  Maryja – godz. 9.oo

Internetowe transmisje Mszy Świętych – www.msza-online.pl

Codziennie transmisje internetowe wieczornej Mszy Świętej, Różańca i adoracji Najświętszego Sakramentu


PIĄTEK – 03 IV 2020 r., godz. 15.oo

Dąbroszyn


Jana Naworskiego od rodziny Szymczaków z Dąbroszyna

Stanisława Rzewskiego od Kaczmarków z Kleczewa

Czesława Nicińskiego od Wiesławy Krzyżanowskiej, Marianny i Stanisława Krzyżanowskich z USA

Janinę Kruszczak od Zofii Głąb

Henryka Dzwoniarkiewicza od Dropińskich i Gajdzińskich

Tadeusza Roszaka od rodziny Szymczaków z Dąbroszyna

Jadwigę Krzyżanowską od rodziny Drewniackich

Apolonię Zamiatowską od Waldemara i Bogdana Jezierskich z rodz.

Mariannę Nowak-Arent od Szwatów z Dąbroszyna

Feliksa Gryskę od Romana Stanisławskiego

Eugeniusza Drewniackiego od Wacławy Brzęckiej i Koralewskich

Genowefę Kozłowską od Wiesława, Sławomira Derda z rodziną

Krystynę Wiśniewską od rodziny Gołza


PIĄTEK – 03 IV 2019 r., godz. 17.oo

Kuchary Kościelne


Józefę Szymczak od Salomei Szymczak

Teresę Ptak od chrześniaczki z rodziną

Ryszarda, Zdzisławę Król,

Władysława i Marię Praksedę Król