Pogrzeb śp. Ks. Tadeusza Dunaja

W dniu 6 maja 2017 roku o godz. 10.oo

zmarł nasz długoletni Proboszcz

śp.   Ks.  Kanonik  Tadeusz  Dunaj.

Ciało ks. Kanonika Tadeusza Dunaja zostało przywiezione do kaplicy pogrzebowej w Kucharach Kościelnych już w poniedziałek 8 maja 2017 roku o godz. 16.oo. Ponieważ informacja o tym została zamieszczona na naszej stronie internetowej, pierwsi parafianie gromadzili się na modlitwie już tego dnia.  Msza Święta pogrzebowa miała miejsce we wtorek  9  maja 2017 roku o godz. 11.oo w Kucharach Kościelnych. Mszy Świętej Koncelebrowanej, w której uczestniczyło 36 kapłanów, przewodniczył J. E. Biskup Stanisław Gębicki. Pół godziny wcześniej, po modlitwie, trumna z ciałem zmarłego kapłana została przeniesiona przez Ochotniczą Straż Pożarną z terenu naszej parafii, z kaplicy pogrzebowej do kościoła parafialnego, gdzie odmawiano różaniec  za naszego drogiego kapłana. Słowo Boże  podczas Mszy Świętej wygłosił Dziekan naszego dekanatu ks. Prałat Stanisław Nowak, który wychodząc od przeczytanych czytań biblijnych przypomniał sylwetkę zmarłego kapłana, który przez 31 lat był proboszczem naszej parafii (1974-2005), Wicedziekanem i jeden rok Dziekanem naszego dekanatu. Na Mszy Świętej pogrzebowej za organami zasiadał p. Gerard Górnik, który za śp. ks. Tadeusza Dunaja rozpoczynał swoją pracę organisty w naszej parafii.

Pod koniec Mszy Świętej w ramach pożegnania głos zabrał obecny proboszcz ks. Czesław Król, który z woli Biskupa jest kontynuatorem posługi kapłańskiej dla tutejszej wspólnoty parafialnej. W imieniu własnym i całej parafii podziękował przewodniczącemu liturgii J. E. Biskupowi Stanisławowi Gębickiemu i wszystkim pozostałym kapłanom za obecność, modlitwę i Ofiarę Mszy Świętej. Następnie podziękował wszystkim osobom z Domu Księży Emerytów im. Dobrego Pasterza z Ciechocinka, siostrom zakonnym, paniom wolontariuszkom i całemu personelowi zarówno temu duchownemu jak świeckiemu. W Ciechocinku bowiem przez ostatnie 12 lat przebywał na emeryturze ks. Tadeusz Dunaj. Podziękowanie też skierował do pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych i Szkół Podstawowych z delegacjami, Burmistrza Gminy i Miasta Rychwał, pracowników samorządu gminnego za wsparcie jakie otrzymywał ks. Dunaj, kiedy jeszcze był proboszczem, ale i teraz, gdy jest Jego pogrzeb. Podziękowanie zostało wyrażone też wobec parafian z Lubomina, gdzie ks. Tadeusz Dunaj był proboszczem przez 10 lat (1964-1974) i jak można się było dowiedzieć zapisał się pobożny i rozmodlony kapłan, który dla wszystkich miał czas. Na zakończenie ks. Proboszcz oddał głos pozostałym osobom, które we imieniu własnym i w imieniu instytucji, których reprezentowali. I tak głos zabrał p. Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał p. Stefan Dziamara, który w swoim imieniu i samorządu rychwalskiego, mówiąc o kapłaństwie w swoim wystąpieniu cytował św. Jana Pawła II. W imieniu parafian świadectwo o ks. Tadeuszu złożyła  p. Mirosława Sakowska. Jej małżeństwo w październiku 1974, jako pierwsze w parafii pobłogosławił ks. Tadeusz Dunaj o czym zawsze pamiętał. Kolejnymi osobami były: p. Rzepka, która w imieniu własnym i delegacji Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych dziękowała księdzu proboszczowi jak również podobne podziękowanie złożyła p.  Smasz, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej z Dąbroszyna. Po Mszy Świętej ciało zmarłego zostało przewiezione karawanem na cmentarz w Kazimierzu Biskupim, gdzie spoczęło  w rodzinnym grobie.


 

Prosimy o modlitwę za drogiego nam zmarłego duszpasterza:

Wszechmogący Wieczny Boże, wysłuchaj nasze pokorne prośby o zbawienie Twojego sługi, kapłana Tadeusza, który głosił nam Twoje imię, udzielał sakramentów i umacniał w wierze. Spraw, aby na wieki radował się w społeczności Świętych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Intencje zamówione w parafii Kuchary Kościelne za ks. Kanonika Tadeusza w dniu pogrzebu 9 maja 2017 – Intencje pogrzebowa za ks Dunaja_2017

Ksiadz Tadeusz Dunaj_2005

Podczas Mszy Świętej – odejście na emeryturę.

 

Ksiadz Tadeusz Dunaj w Ciechocinku_2008

W Domu Księży Emerytów – 2008

Ks Tadeusz Dunaj w kaplicy pogrzebowej

W kaplicy pogrzebowej w Kucharach Kościelnych

May_09__2017

Na cmentarzu w Kazimierzu Biskupim godz. 14.oo


E-mail  z  Lubomina  (Włocławka)

Czcigodny Księże Proboszczu!

     Pan zaprosił do Domu Swego, byłego proboszcza z parafii Lubomin – rozmodlonego, pobożnego i wspaniałego przyjaciela naszej rodziny. Wiadomość o jego śmierci przyjęliśmy ze smutkiem.   Dziś dziękujemy Panu Bogu za jego owocną posługę w naszej (mojej byłej) parafii.  To było dla nas wielkie szczęście, że mogliśmy wzrastać pod jego skrzydłami silnej wiary, której świadectwo składał każdego dnia.   Teraz, kiedy sięgam pamięcią do minionych lat, wspominam Księdza Tadeusza jako wielkiego patriotę. Uczył miłości do Ojczyzny i jak zachować wiarę Ojców Naszych.

 Jako prawdziwy przyjaciel był  z naszą rodziną w trudnych chwilach. Pamiętam jako dziecko odmawiane wspólnie różańce i wielkie wsparcie modlitewne, kiedy nasza mama uległa bardzo poważnej chorobie. Dla Mojego Taty był umocnienieniem i ostoją  w trudnym położeniu.  Ufam, że teraz razem cieszą się wspólnie ze spotkania u Pana.

Dziś powtórzyć mogę za św. Pawłem  ,,  chwila mojej rozłąki nadeszła.   W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.    Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia…”

Niech Jezus Chrystus, nasz Odkupiciel nagrodzi Radością Życia Wiecznego  zmarłego Ks. Tadeusza, za wszelkie dobro jakie było Jego udziałem na ziemi.

W imieniu własnym, mojego męża Jerzego Króla, i rodziny Wypijewskich  z Lubomina , załączam wyrazy współczucia dla Rodziny zmarłego, Księdza Czesława i całej wspólnoty parafialnej w Kucharach Kościelnych.

Barbara Król.

W dniach : 19 maja godz. 7⁰⁰ i   8 lipca godz. 18⁰⁰ w Kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski odprawione zostaną Msze św. od : Jerzego i Barbary Król, oraz od Ewy, Piotra, Konrada Wypijewskich z rodzinami.