Cmentarz grzebalny

NEKROLOG – zobacz kto zmarł i kiedy będzie pogrzeb?

ROCZNICE osób spoczywających na naszym cmentarzu

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Cmentarz_Kuchary

Grobonet – wyszukiwarka grobów

Cmentarz grzebalny w Kucharach Kościelnych


REGULAMIN  CMENTARZA  DIECEZJI  WŁOCŁAWSKIEJ – (do pobrania) – Regulamin cmentarzy_diecezji wloclawskiej


Bardzo pilna sprawa !!!

  Przeprowadzamy inwentaryzację cmentarza w Kucharach Kościelnych. W związku z tym potrzebne są nam informacje o grobach i zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu i osobach, które są dysponentami grobu. Druki deklaracji można zabierać do domu, aby później po wypełnieniu przynieść je do kancelarii, czy do kościoła. Można je też pobrać z naszej strony internetowej. Deklaracja dysponenta grobu.

Jeden druk deklaracji dotyczy jednego grobu (wypisać wszystkie nazwiska i imiona jakie są na nagrobku). Jeżeli jakiś danych dokładnie nie znamy  – napisać w przybliżeniu(tzn. około). Ważne są dokładne dane osób z którymi można by się kontaktować w sprawie tego konkretnego grobu, czyli dysponentów grobu.