Kuchary Kościelne

OLYMPUS DIGITAL CAMERAObecny drewniany kościół wybudowano w 1795 roku staraniem ks. Sebastiana Michała Iwańskiego, właścicielem dóbr Kuchar Kościelnych był wówczas Walenty Biskupski. Został postawiony na miejscu walącej się ze starości poprzedniej świątyni.

Jest to budynek o konstrukcji zrębowej, jednonawowy z niższym prezbiterium zamkniętym wielobocznie. Znajdują się w nim trzy ołtarze barokowe z poprzedniego kościoła z ok. XVII wieku. Ołtarz główny: figura Jezusa Ukrzyżowanego, nad nią Matka Boża z Dzieciątkiem, powyżej Duch Święty w postaci gołębicy i najwyżej symboliczna postać Boga Ojca z rozłożonym dłońmi. Ołtarz boczny przy ambonie poświęcony Matce Bożej Bolesnej (stojącej pod Krzyżem) i św. Annie (powyżej w medalionie). Ołtarz od strony kruchty (babińca) poświęcony św. Walentemu, który uzdrawia epileptyka i św. Rochowi (powyżej w medalionie).

Najprawdopodobniej jeszcze z pierwszego kościoła, czyli od początku istnienia parafii z ok. XV wieku zachowała się kamienna chrzcielnica.

W 1870 roku dobudowano na kościele potężną wieżę o kształcie sześcioboku z dwiema kopułami, zwieńczoną baniastym hełmem, pokrytą blachą angielską i pomalowaną na kolor czerwony. W wieży umieszczono sygnaturkę (mały dzwonek tzn 17, 50 kg, z łacińską datą odlania  tj.1512).

(materiał w większości zaczerpnięty z książki Andrzeja Króla pt. : Kuchary Kościelne – zarys dziejów wsi i parafii rzymskokatolickiej, Kuchary Kościelne 2012)

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Wycinka chorych drzew przy kościele w dniach od 22 do 25 kwietnia 2014 roku przez firmę JOKER z Kłodawy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA