Dąbroszyn

Ecclesia_Dabroszyn_2008Już w XIV wieku w Dąbroszynie istniał kościół i parafia. Pierwszy kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny i św. Katarzyny erygowano w XIV wieku. Drugi z kolei kościół pod wezwaniem Krzyża Świętego, św. Marii Magdaleny i św. Katarzyny został postawiony w 1698 roku dzięki staraniom ks. Walentego Rożniewskiego i konsekrowany w 1701 roku (stał on obok obecnego kościółka).

Od 1795 roku zarządzającym kościołem w Dąbroszynie był proboszcz Kuchar Kościelnych ks. Sebastian Michał Iwański. W roku 1815 rozwiązano parafię Dąbroszyn. Wsie należące do parafii Dąbroszyn rozdzielono pomiędzy Kucharami Kościelnym a Rychwałem. W roku 1835 rozebrano walący się ze starości drewniany kościół w Dąbroszynie.

Obecny murowany kościół pod wezwaniem św. Rocha został zbudowany w 1926 roku, kiedy proboszczem był ks. Stanisława Małachowski, na części gruntu po byłym cmentarzu.

(materiał w większości zaczerpnięty z książki Andrzeja Króla pt. : Kuchary Kościelne – zarys dziejów wsi i parafii rzymskokatolickiej, Kuchary Kościelne 2012)