Sakrament Chrztu

Podstawą do udzielenia sakramentu chrztu jest wiara potwierdzona praktyką życia religijnego, tych którzy proszą o chrzest: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony Mk 16, 16. Chrzest jest konsekwencją przyjętego sercem Objawienia Bożego. Zbawienie jest możliwe tylko dla tego, kto uwierzy w Chrystusa. Chrzest nie jest rytem magicznym. Zbawia nas Chrystus na mocy wiary potwierdzonej życiem: „Wiara bez uczynków jest martwa” JK 2, 26. Chrzest jest pieczęcią wiary.

     Udzielamy chrztu dzieciom w niedzielę lub w sobotę wieczorem w czasie Mszy św. po wcześniejszym ustaleniu z księdzem. Istotą bowiem chrztu jest włączenie człowieka do zgromadzenia wiernych kościoła

Pierwsze spotkanie w kancelarii

Chrzest dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej okazując Skrócony Odpis Aktu Urodzenia (CERTYFICATE OF BIRTH).

Drugie spotkanie należy ustalić z księdzem na bezpośrednie przygotowanie  do chrztu (katecheza dla rodziców dziecka i chrzestnych i próba w kościele).

Obowiązki rodziców dziecka:

– doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (modlitwa z dzieckiem i za dziecko, systematyczny udział we Mszy św. w niedziele i święta, spowiedź św, I Komunia św., bierzmowanie),
– razem modlą się nad dzieckiem,  z dzieckiem i za dziecko,
– wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich,
– obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu,
– świętują dzień Patrona,
– uczą miłości bliźniego (brak kłótni w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych),
– zawierzają dziecko Bogu

Wymagania stawiane Rodzicom chrzestnym:

-ukończyli 16 rok życia
– przyjęli sakramenty: chrzest, Eucharystia, bierzmowanie
– nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest
– należą do Kościoła Katolickiego
– żyją w stanie bez przeszkód do rozgrzeszenia i przyjmowania Komunii Świętej.
– przynoszą świecę (ojciec chrzestny) i podają białą szatkę do chrztu (matka chrzestna)
– pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka
– prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie
– modlą się za chrześniaka
– kupią odpowiednią do wieku dziecka książkę religijną
– w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę
– jest katolikiem wierzącym i praktykującym, co potwierdza odpowiednie zaświadczenie ks. proboszcza parafii, z której chrzestny pochodzi,

Do godności tej nie może być dopuszczona osoba żyjąca w związku niesakramentalnym !

Do godności (Ojca/Matki) Chrzestnych wymagana jest opinia księdza, który zna osobę i potwierdza jest praktykę systematycznego życia religijnego.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Zobacz film o chrzcie: