Kancelaria

KANCELARIA  PARAFIALNA  PARAFII  RZYMSKO – KATOLICKIEJ

POD WEZWANIEM  „WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH”

W  KUCHARACH  KOŚCIELNYCH

CZYNNA  JEST  W DNI  POWSZEDNIE

PO KAŻDEJ  MSZY  ŚWIĘTEJ.

OSOBY  SPOZA  PARAFII  I  OSOBY,  KTÓRYM  GODZINY  KANCELARYJNE  NIE PASUJĄ,

MOGĄ  UMÓWIĆ  SIĘ  TELEFONICZNIE

TEL./ FAX.:   +48-632484241

TEL. VOIP:   +48-632204721

************************************************************************

ZAMAWIANIE  MSZY  ŚWIĘTYCH

Po każdej Mszy Świętej w kościele lub w godzinach kancelaryjnych w Kancelarii.

W przypadku Mszy Świętych pogrzebowych – ustalenia i informacje – tylko Kancelarii.

Rezerwacje Mszy Świętych, ślubnych, rocznicowych na kolejny rok po 1 października – w Kancelarii i po każdej Mszy Świętej.

 *******************************************************************************************************************

ZGŁASZANIE  CHRZTU

 Chrztu Świętego w naszej parafii udzielamy w ostatnią niedzielę miesiąca

na Mszy Świętej w intencji parafian (na Sumie – najczęściej jest to godz. 12.oo)

Pierwsze spotkanie w kancelarii

Chrzest dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej okazując Skrócony Odpis Aktu Urodzenia (CERTYFICATE OF BIRTH). Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych od ich ks. Proboszcza, że są osobami wierzącymi i praktykującymi i są godni tego przywileju, i mogą wziąć na siebie obowiązek wspierania rodziców w religijnym wychowaniu dziecka.

Drugie spotkanie

należy ustalić z księdzem na bezpośrednie przygotowanie  do chrztu (katecheza dla rodziców dziecka i chrzestnych i próba w kościele).

Rodzice sami nabywają świece i białą szatkę (coś białego z ubranka dziecka lub pelerynka w kolorze białym).

Więcej o chrzcie, obowiązkach rodziców i chrzestnych na naszej stronie internetowej w dziale SAKRAMENTY.

**************************************************************************************************************

ZGŁASZANIE  SIĘ  DO  BIERZMOWANIA

Osoby zamieszkujące na terenie naszej parafii, niezależnie gdzie chodzą do gimnazjum, zgłaszają się do Bierzmowania na początku 1 klasy gimnazjum. Przy zgłoszeniu potrzebne jest: zgoda rodziców, podpis katechety i ocena z nauki religii z ostatniej klasy. Przygotowanie trwa trzy lata. Przez cały czas przygotowania kandydat do Bierzmowania posiada Indeks, który zawiera wszystkie dane o jego uczestnictwie w przygotowaniu (dane o przygotowaniu katechetycznym, liturgicznym i sakramentalnym).

Wymagania stawiane kandydatom:

– systematyczny udział w niedzielnych Mszach św.

-udział w rekolekcjach szkolnych

– udział w nabożeństwach okresowych

– regularna comiesięczna spowiedź

– udział w spotkaniach formacyjnych

– chętne włączanie się w różne formy wolontariatu

– znajomość katechizmu – katechizm

– okazanie świadectwa chrztu, jeśli miało ono miejsce poza parafią bierzmowania

Więcej o sakramencie bierzmowania na naszej stronie internetowej w dziale SAKRAMENTY.

********************************************************************************************************

ZGŁASZANIE  POGRZEBU

 

ZGŁASZANIE  PRAC  NA  CMENTARZU  (np. postawienie pomnika)