Nawrócenia

Algieria: Muezin poznaje Jezusa

Jezus uzdrawia syna muezina i dotyka się całej rodziny

(Open Doors) – „Zostałem wychowany zgodnie z wartościami i zasadami islamu”, tak Mohand* rozpoczyna swoją niezwykłą historię. „Ojciec posłał mnie do najsłynniejszej szkoły koranu. Miałem zostać imamem. Najpierw zostałem mianowany na muezina, a później, jako uczący się na imama, byłem mocno zaangażowany w życie religijne mojej wioski. Codziennie nawoływałem mieszkańców do modlitwy i kierowałem ich w niej”.

Dzięki Bożym świadkom otwierają się drzwi

„Pewnego dnia u mojego 15-letniego syna zdiagnozowano raka i został zabrany do szpitala. Kolega z pracy mojej córki powiedział jej, że Jezus Chrystus ratuje i uzdrawia ludzi. Poruszona jego słowami otworzyła swoje serce dla Jezusa. Córka powiedziała nam o tym i przyprowadziła kolegę do domu. Zachęciło mnie to tak bardzo, że sam chciałem porozmawiać z Jezusem: „Jeśli uzdrowisz mojego syna, będę wiedział, że jesteś prawdziwą Drogą”.
„Kilka dni później mój syn poczuł się lepiej. Został zbadany i okazało się, że rak zniknął. Lekarka była tak bardzo zdziwiona, że postanowiła na swój koszt przeprowadzić drugie badanie w prywatnej klinice. Ja nigdy nie byłbym w stanie zapłacić za nie z własnej kieszeni. Gdy uzdrowienie się potwierdziło, lekarka nie potrafiła tego wytłumaczyć. Powiedziałem jej, że mojego syna uzdrowił Jezus”.

Każdy w wiosce wie, co Jezus dla nas uczynił

„Następnie moja żona i dzieci również zdecydowały się pójść za Jezusem. On uzdrowił mojego syna. Nasze życie wypełniło się radością. Każdy w wiosce wie, co Jezus dla nas uczynił.  Ludzie dobrze mnie znają, ponieważ brałem udział w budowie naszego meczetu. Teraz z uwagą przysłuchują się, gdy opowiadam o Jezusie. Dawniej mieszkańcy bardzo chwalili mój głos, ponieważ jako muezin pięknie śpiewałem. Teraz używam go do głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa”.
Kościół w Algierii rozrasta się dzięki świadectwu chrześcijan oraz poprzez przekazywanie Ewangelii przy pomocy różnych mediów. Open Doors wspiera wspólnoty materiałami szkoleniowymi dla nowych wierzących.

*Imię zmienione ze względów bezpieczeństwa

Cytat ze strony Open Doors 19.05.2015 r. – https://www.opendoors.pl/przesladowania/wiadomosci/2015/05_maj/3857253/


Irańczyk Afshin poznaje Chrystusa – historia nawrócenia muzułmanina


 Była wokalistka Ich Troje o swoim nawróceniu