ŚDM_2016 w Diecezji Włocławskiej

ŚDM 2016 w Diecezji Włocławskiej –

http://sdmwloclawek.pl/index.php/pl/dni-w-diecezji

20.07 (środa)

– przyjazd, zakwaterowanie, kolacja u rodzin;

– ewentualnie Msza św., powitanie w parafii;

– 21.00 – Apel Jasnogórski we wszystkich parafiach diecezji;

 

21.07 (czwartek) – Folk day

– śniadanie u rodzin;

– Msza św., katecheza, spotkanie z miejscową młodzieżą;

– zwiedzanie miasta i okolicy (rejonu);

– obiad (prowiant) w parafii

– po południu przyjazd wszystkich grup do Włocławka:

– zwiedzanie wybranych miejsc (np. Katedra, Muzeum Diecezjalne, Seminarium, Włocławska Tama i inne);

– Hala OSiR – Festiwal Młodych:

17.00 – powitanie młodzieży w diecezji i spotkanie z Księdzem Biskupem

18.00 – koncert

20.00 – rozjazd i noclegi

– kolacja w parafii (u rodzin)

– 21.00 – Apel Jasnogórski we wszystkich parafiach diecezji

 

22.07 (piątek) – dzień Miłosierdzia – Mercy is in You!

– śniadanie u rodzin;

– Msza św. rano w parafii,

– udział w Dziełach Miłosierdzia w parafii;

– obiad lub prowiant w parafii;

Świnice Warckie (być może w dwóch grupach przed południem i po południu):

– nawiedzenie domu urodzin św. Siostry Faustyny

– piesza pielgrzymka do Sanktuarium Chrztu św. Faustyny (ok. 3 km)

15.00 –Godzina Miłosierdzia we wszystkich parafiach diecezji;

– kolacja w parafii (u rodzin);

– 21.00 – Apel Jasnogórski we wszystkich parafiach diecezji;

 

23.07 (sobota) – dzień maryjny

– śniadanie u rodzin

– zwiedzanie w drodze do Lichenia

– Wydarzenie centralne – Licheń – możliwość oprowadzenia po Sanktuarium po wcześniejszym zgłoszeniu

– obiad od godziny 12.00 do 14.00

– 14.00 koncert i przygotowanie do Mszy św.

– 16.00 Msza św. pod przewodnictwem i z homilią Księdza Biskupa Wiesława Meringa;

– kolacja w parafii (u rodzin);

– 21.00 – Apel Jasnogórski we wszystkich parafiach diecezji;

 

24.07 (niedziela) – Poznaj naszą małą ojczyznę – Meet our homeland

– śniadanie u rodzin;

– Msza św. niedzielna we wspólnocie parafialnej;

– uroczysty obiad u rodzin;

– czas rekreacji, impreza sportowa lub kulturowa (z grillem) w miejscu zamieszkania (może być organizowana przy współudziale samorządu);

21.00 – Apel Jasnogórski we wszystkich parafiach diecezji;

 

25.07 (poniedziałek)

– śniadanie u rodzin;

– Msza św. w parafii;

– wyjazd do Krakowa.


 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY SKIEROWANE PRZEZ BISKUPÓW DO POLSKIEJ MŁODZIEŻY

 Drodzy Młodzi Przyjaciele,

 „Jezus spojrzał z miłością na niego” (Mk 10,21). Tak mówi Ewangelia o spotkaniu Chrystusa z młodym człowiekiem. Tak samo Jezus patrzy dziś na każdego z Was. Patrzy na Was z miłością i czeka na odwzajemnienie tej miłości.

Drodzy Młodzi, zbliżające się Światowe Dni Młodzieży, to zaproszenie, do tego by poczuć na sobie pełne miłości spojrzenie Jezusa i odpowiedzieć na nie. Nie bójcie się przyjąć tego zaproszenia i wziąć udział w spotkaniu, które jest czasem wspólnego wyznania wiary i miłości do Pana Jezusa, Jego Ewangelii i Jego Kościoła.

Inicjator Światowych Dni Młodzieży, Ojciec Święty Jan Paweł II, mówił, że „rzesza młodych ludzi wierzących w Chrystusa, idących za Krzyżem Roku Świętego, stanie się (…) żywą ikoną Kościoła pielgrzymującego po drogach świata”. Drodzy Młodzi, każdy z Was jest dziś obrazem współczesnego Kościoła. Tak patrzy na Was Jezus, tak patrzy na Was Polska, tak patrzą na Was wasi rówieśnicy, którzy już w lipcu przyjadą do Polski z całego świata. Także i Wy nie bójcie się spojrzeć w ten sposób na siebie samych.

Drodzy Młodzi, 3 maja, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, wspominając 1050. rocznicę Chrztu Polski, zawierzyliśmy Matce Bożej nasz Naród i każdego z Was, Waszą wiarę i drogę do zbawienia, Waszą przyszłość, dokonywane wybory i nadzieje, a także Wasz udział w XXXI Światowych Dniach Młodzieży.

Ponawiamy serdeczne zaproszenie do udziału we wszystkich spotkaniach w ramach Światowych Dni Młodzieży. Towarzyszymy Wam teraz, na etapie przygotowań. Będziemy z Wami podczas spotkań w naszych diecezjach. Wspólnie będziemy modlić się także w Krakowie. Zachęcamy, by wspólny udział w Światowych Dniach Młodzieży był także wyrazem naszego szacunku i wdzięczności wobec Ojca Świętego Jana Pawła II, który mówił do młodych: „Szukałem Was”.

Drodzy Rodzice i Duszpasterze, zachęcamy Was do pomocy młodzieży, aby mogła wziąć udział w tym niepowtarzalnym spotkaniu. Do wszystkich kierujemy słowa Św. Jana Pawła II, który mówił do nas: „Nie lękajcie się”.

Niech Bóg Wszechmogący Wam błogosławi.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

obecni na 373. Zebraniu Plenarnym

Konferencji Episkopatu Polski

w Warszawie, w dniu 8 czerwca 2016 r.

 Zaproszenie należy odczytać w ramach ogłoszeń, w niedzielę, 19 czerwca 2016 r.

 Za zgodność:

 + Artur G. Miziński

 Sekretarz Generalny KEP