Wspomagają nas

„Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.”   (Dz 2,44-47)

 

Wsparcie dla parafii ma ogromne znaczenie. Trudno sobie wyobrazić istnienie i funkcjonowanie parafii bez takiego wsparcia. Na pierwszym miejscu jesteśmy wdzięczni za wsparcie modlitewne naszej wspólnoty parafialnej i wszystkich jej spraw i inwestycji podejmowanych dla dobra tej wspólnoty. Na drugim miejscu, ale równie ważne, jest wsparcie materialne. O ile trudno jest nam ocenić wsparcie modlitewne (zapewnienia o modlitwie w intencji proboszcza i parafii słyszę często od chorych, ale i innych parafian), to można i powinniśmy dostrzec i docenić wsparcie materialne. Ta skromna strona ma temu służyć.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i dobrodziejom naszej parafii:

1. Przede wszystkim parafianom, którzy poprzez składki celowe na inwestycje a jeszcze bardziej poprzez systematycznie  ofiary składane na tacę troszczą się o naszą parafię w jej wymiarze materialnym i osobowym. Wypełniają w ten sposób piąte przykazanie kościelne: „Troszczyć się o potrzeby Kościoła”

2.Największą sumę pieniędzy, bo 403 tys zł zawdzięczamy Funduszom Europejskim z programu PROW, które pokryły 55% jednej inwestycji tj. renowacji naszego drewnianego, zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych w dniach od 6 maja do 6 września 2013 roku wykonaną przez firmę budowlaną Józefa Paczki z Nowego Targu.

3.Kolejną sumę pieniędzy udało się pozyskać w 2008 roku ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji pożarowej, alarmowej i napadowej, bez większego udziału naszych środków, jedynie koszta dokumentacji, przelewów i utrzymania specjalnego konta w Banku.

4. Większość dużych inwestycji nie mogła by się odbyć bez udziału Urzędu Miasta i Gminy w Rychwale i p. Burmistrza. Pomoc finansowa była widoczna podczas prac na naszym zabytkowym cmentarzu (sprawa chodników, ogrodzenia, dodatkowego ujęcia wodnego itp.). Pozwoliła ona pokryć 30% tej jednej inwestycji przy społecznym udziale wielu parafian. Z budżetu gminy była też sfinansowana dokumentacja projektowa remontu kościoła opracowana jeszcze w 2008 roku.

5. Oddzielną drugą listę dobrodziejów można by wypisać dla kościoła filialnego w Dąbroszynie. Na czele tej listy muszą znaleźć się z pewnością tamtejsi mieszkańcy, którzy przy wsparciu całej parafii inicjowali, organizowali a często osobiście wykonywali bardzo wiele prac.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kto chciałby dołączyć do grona ofiarodawców i dobrodziei naszej parafii może to uczynić osobiście w kościele lub w kancelarii parafialnej, ale może również pobrać formularz przekazu bankowego zamieszczony poniżej:

Konto inwestycyjne w Banku Spółdzielczym w Rychwale: Parafialne Konto-Bank Spoldzielczy_Rychwal