O kobietach

Piękno kobiecości!


Konferencja prasowa – Konferencja Narodowej Organizacji Kobiet 2016 r.

(Niestety YouTube skasował ten film na swoim portalu dlatego pozostaje tylko możliwość obejrzenia lub pobrania na www.cda)

Można go też obejrzeć lub pobrać w tym miejscu – https://www.cda.pl/video/121146985/vfilm 

***************************************

 Poradnia Zdrowego Rodzicielstwa

Naprotechnologia

Ginekologia  (wśród licznych ekspertów prof. Chazan)

Bezpłatny Punkt S.O.S. dla kobiet


Obroną życia, rodziny i podstawowych praw i wolności, które wynikają z godności człowieka zajmuje się międzynarodowa grupa ludzi z  CITIZEN GO.

CitizenGO to idea, która zrodziła się z doświadczenia oraz przyjaźni osób chętnych do pracy na rzecz społeczeństwa w taki sposób, który pozwala na szanowanie godności człowieka i przestrzeganie związanych z nią praw na każdej płaszczyźnie. CitizenGO Polska jednym z największych podmiotów należących do tej grupy na całym świecie.

Wychodząc z chrześcijańskiej wizji człowieka oraz porządku społecznego chcemy zaoferować wszystkim obywatelom narzędzia do aktywnego uczestniczenia oraz polepszania naszego społeczeństwa.

Człowiek jest istotą rozumną (inteligentną), wolną (odpowiedzialną za swoje czyny), moralną (zdolną odróżniać dobro od zła) oraz stworzoną na obraz Boga. Z tych powodów człowiek jest wyjątkowy na tle reszty wszechświata, jest wartością samą w sobie.

Uznajemy i domagamy się poszanowania godności człowieka oraz praw wynikających z niej:

1.   Prawa do życia i jego ochrony od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.

2.   Prawa do integralności cielesnej, bezpieczeństwa i zdrowia.

3.   Prawa do szacunku dla każdej indywidualnej osoby oraz jej czci i dobrego imienia.

4.   Prawa do myślenia, działania oraz powstrzymywania się od niego w oparciu o swoje prawe sumienie.

5.   Prawa do wolności edukacji.

6.   Prawa do swobodnego przekazywania informacji.

7.   Prawa do tworzenia i działania w stowarzyszeniach.

8.   Prawa do wolności religijnej oraz do czczenia Boga zarówno prywatnie, jak i w przestrzeni publicznej, indywidualnie i grupowo, zgodnie ze swoim sumieniem.

9.   Prawa do małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyczny oraz do wychowywania swoich dzieci.

10.  Prawa do pracy, działalności gospodarczej oraz własności prywatnej.

11.  Prawa do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznych oraz do wsparcia prawnego przez państwo.

Wszystkie powyższe prawa tworzą współzależne obowiązki. (…)”

Więcej o dobroczynnej działalności CitizenGo – http://citizengo.org/pl/onas