Informacje

Ogłoszenia na III Niedzielę Zwykłą 23 I 2022 r.

Niedziela Słowa Bożego

  1. Dziękujemy wszystkim osobom, które posprzątały i udekorowały nasze oba kościoły. Dziękujemy osobom sprzątającym w Kucharach Kościelnych za ofiarę złożoną na Kościół. Złożono kwotę 260 zł. Bóg zapłać. Do sprzątania kościoła w Kucharach Kościelnych na przyszły tydzień prosimy kolejne rodziny z Franek począwszy od p. Jakubowskich.

  2. Informacja dla dzieci i rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Poświęcenie świec, medalików i książeczek (modlitewników) jest planowane na dzień 2 lutego – święto Ofiarowania Pańskiego.

  3. Istnieje możliwość indywidualnego zaproszenia kapłana z wizytą duszpasterską do swojego domu. Zwłaszcza dotyczy to tych osób, których najprawdopodobniej nie będzie w wakacje.

  4. Możemy nabywać czasopisma: Tygodnik „Idziemy” – 5 zł .

(www.parafiakucharykoscielne.pl)


Intencje modlitewne Żywego Różańca na rok 2022

STYCZEŃ 2022

Intencja ogólna: O wychowanie do braterstwa

Misyjna: Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.


LUTY 2022

Intencja ogólna: Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane

Misyjna: Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych ‐ dziękując im za ich misję i odwagę ‐ aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.


MARZEC 2022

Intencja ogólna: O chrześcijańską odpowiedz na wyzwania bioetyczne

Misyjna: Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.


KWIECIEŃ 2022

Intencja ogólna: Za pracowników służby zdrowia

Misyjna: Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.


MAJ 2022

Intencja ogólna: O wiarę dla młodych

Misyjna: Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.


CZERWIEC 2022

Intencja ogólna: Za rodziny

Misyjna: Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.


LIPIEC 2022

Intencja ogólna: Za osoby starsze

Misyjna: Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.


SIERPIEŃ 2022

Intencja ogólna: Za małych i średnich przedsiębiorców

Misyjna: Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.


WRZESIEŃ 2022

Intencja ogólna: O zniesienie kary śmierci

Misyjna: Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.


PAŹDZIERNIK 2022

Intencja ogólna: O Kościół otwarty na wszystkich

Misyjna: Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.


LISTOPAD 2022

Intencja ogólna: Za dzieci, które cierpią

Misyjna: Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.


GRUDZIEŃ 2022

Intencja ogólna: Za organizacje wolontariatu

Misyjna: Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.


Przytaczam za https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAM/intencje-apostolstwa-modlitwy-na-rok-2022

Watykan, 9 stycznia 2021 r.


Polecamy film Wyszyński – zemsta czy przebaczenie

w kinach od 17 września

***************************************

Polecamy Film „Wyrok na niewinnych” – w kinie internetowym od 18 kwietnia 2021 roku

Premiera w kinie internetowym w kinie internetowym RafaelKino.pl.

 

Opis filmu

Jak wmówiono światu, że aborcja jest OK Zrobiono wiele, by ten film nie powstał. Skuteczne naciski na członków ekipy, aby zrezygnowali z udziału w nim, odmowy możliwości realizacji zdjęć w wybranych lokalizacjach, nawet „aresztowanie” sprzętu filmowego w trakcie przerwy na lunch. Twórcy kończyli dzieło w konspiracji, pod fałszywym tytułem.

To drugi po Nieplanowanych film w ostatnich miesiącach, który nie pasuje do ideologicznych standardów Hollywood, za to zgodnie z liberalnymi standardami spotyka się z dyskryminacją i próbą blokady. Czy jest lepsza rekomendacja, żeby go zobaczyć?

Wyrok na niewinnych to historia najgłośniejszego i najbardziej brzemiennego w skutkach dramatu sądowego w dziejach. Blisko pół wieku temu wyrok Sądu Najwyższego w USA w sprawie Roe przeciw Wade przesądził o tragicznym losie już 62 mln nienarodzonych. Głównym bohaterem dramatu jest dr Bernard Nathanson, zagorzały zwolennik legalizacji aborcji i aktywny uczestnik sprawy, który kilka lat później stał się obrońcą życia i autorem głośnego filmu Niemy krzyk. Film odsłania burzliwe kulisy procesu oraz demaskuje metody, jakimi posłużyli się aktywiści aborcyjni chcący wywrzeć presję na sędziów. Pokazuje także działania grup obrońców życia, którzy z przerażeniem odkrywają, że walczą z najlepiej finansowaną rewolucją XX w.


Modlitwy do św. Rocha o ustąpienie zarazy

Wszechmogący i wieczny Boże, któryś dla zasług Świętego Rocha, wyznawcy Twego, nieraz od Twych wiernych morową zarazę łaskawie oddalić raczył! Daj ludowi Twemu oddalenie takowegoż powietrza, do Twojej się dobroci uciekającemu, aby za przyczynę tegoż chwalebnego wyznawcy Twego od tej zarazy i od wszelkiego zatrwożenia wolnym zostawał. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. Amen.

* * *

O chwalebny Święty Rochu, który poświęcając się służbie chorym na dżumę i poprzez swoją nieustanną modlitwę, widziałeś cofanie się zarazy. Uzdrawiając w Acquapendante, Cesena, Rzymie, Piacenza, Montpellier i w innych miastach Francji oraz Włoch, przez które przechodziłeś, wypraszaj nam łaskę, abyśmy potrafili cierpliwie znosić bicze chorób, które na nas spadają. Amen


Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji i sam potrzebujesz modlitwy poproś o modlitwę klauzurową wspólnotę sióstr karmelitanek – https://dumanie.pl/popros-o-modlitwe/


Portal filmowy z katolickimi filmami – Katoflix.pl