Informacje

 


Ogłoszenia na XXIV Niedzielę Zwykłą

Odpust MB Bolesnej 17 IX 2023 r.

  1. Dziękujemy wszystkim osobom, które posprzątały i udekorowały nasze oba kościoły. Do sprzątania kościoła w Kucharach Kościelnych na przyszły tydzień prosimy kolejne rodziny z Główiewa. Począwszy od p. Walczaków i Polińskich.

  2. Dziś w naszej parafii odpust Matki Bożej Bolesnej. Uroczystą sumę odprawi i kazanie wygłosi ks. Prałat Radosław Cyrułowski – proboszcz parafii św. Maksymiliana w Koninie.

  3. W przyszłą niedzielę tj. 24 września po sumie zapisy do Pierwszej Komunii Świętej.

  4. W przyszłą niedzielę jak i w kolejną suma będzie o godz. 11 30.

  5. Dziś możemy nabyć kolejny numer Tygodnika Idziemy (5zł), dwumiesięcznik Trwajcie w miłości i Drogi Misyjne (5 zł) oraz Kalendarze na rok przyszły.

  6. Zdjęcia z Nawiedzenia MB Częstochowskiej naszej parafii  (kościół w Kucharach Kościelnych i  w Dąbroszynie)

(www.parafiakucharykoscielne.pl)

 


Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom naszej parafii. Przypomnę, że największymi ofiarodawcami są ci, którzy systematycznie chodzą do swojego kościoła i żyją tym co się dzieje w naszych obu ogrzewanych kościołach składając „swój wdowi grosz” (Mk 12,41-44) na tacę. Warto również wiedzieć, że z tych ofiar żyje nie tylko parafia, ale i w jakimś stopniu instytucje diecezjalne i ogólnokościelne (np. Misje, Stolica Apostolska i kościelne instytucje charytatywne). Okres grzewczy (tj. od X do IV) jest dodatkowym, dużym obciążeniem dla parafii.

  • Nasza parafia ma ponadto na utrzymaniu cmentarz grzebalny, renowację zabytkowego kościoła parafialnego i remont kościoła filialnego (wymiana pokrycia dachowego itp.), które to realizujemy jedynie z własnych środków. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim ofiarodawcom, którzy wspierają te inwestycje. Podziękować Radzie Parafialnej wspiera proboszcza w prowadzeniu inwestycji zbierając ofiary na inwestycje. 

  • Cmentarz parafialny. Od lutego tego roku zwiększyły się też znacznie koszta utrzymania cmentarza grzebalnego a zwłaszcza wywóz śmieci komunalnych. Według obecnie obowiązującej umowy pierwszy pojemnik 7 m3 – będzie nas kosztował 831 zł 60 gr, ale już drugi i następny pojemnik 7 m3 – 1 247 zł 40 gr. Ponieważ rocznie potrzebujemy co najmniej 25 pojemników to sam wywóz śmieci z cmentarza (nie licząc wody i ubezpieczenia) będzie nas kosztować 26 000 złotych.

  • Za radą Rady Parafialnej przy obecności wszystkich radnych wprowadzamy specjalną tacę gospodarczą w pierwszą niedzielę każdego miesiąca na śmieci cmentarne i ogrzewanie obu kościołów. Już z góry dziękuję za zrozumienie i ofiarność. Przypomnę również, że nadal na inwestycje w jednym i drugim kościele łącznie składamy składki u radnych parafialnych w ostatnią niedzielę miesiąca.

  • (www.parafiakucharykoscielne.pl)


Intencje modlitewne Żywego Różańca na rok 2023

STYCZEŃ 2023

Intencja ogólna: Za  wychowawców.

Misyjna: Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa, a nie rywalizacji, i pomagając w szczególności najbardziej bezbronnym młodym ludziom.


LUTY 2023

Intencja ogólna: Za parafie.

Misyjna: Módlmy się, aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujących.


MARZEC 2023

Intencja ogólna: Za  ofiary  nadużyć.

Misyjna: Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia.


KWIECIEŃ 2023

Intencja ogólna:  O kulturę wyrzeczenia się przemocy.

Misyjna: Módlmy się o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa, jak i obywateli.


MAJ 2023

Intencja ogólna:  Za ruchy i grupy kościelne.

Misyjna: Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.


CZERWIEC 2023

Intencja ogólna:  O zniesienie tortur

Misyjna: Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.


LIPIEC 2023

Intencja ogólna:   O życie eucharystyczne

Misyjna: Módlmy się, aby katolicy stawiali w centrum swojego życia celebrowanie Eucharystii, która głęboko przemienia relacje międzyludzkie oraz otwiera na spotkanie z Bogiem i braćmi.


SIERPIEŃ 2023

Intencja ogólna:  Za Światowy Dzień Młodzieży

Misyjna: Módlmy się, aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem.


WRZESIEŃ 2023

Intencja ogólna:  Za ludzi żyjących na marginesie.

Misyjna: Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.


PAŹDZIERNIK 2023

Intencja ogólna: Za  synod.

Misyjna: Módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.


LISTOPAD 2023

Intencja ogólna: Za papieża.

Misyjna: Módlmy się za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie.


GRUDZIEŃ 2023

Intencja ogólna: Za  osoby z niepełnosprawnościami.

Misyjna: Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje promowały programy integracyjne, które zwiększyłyby ich aktywne uczestnictwo.


Przytaczam za https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAM/intencje-apostolstwa-modlitwy-na-rok-2023

Watykan, 9 lutego 2022 r.


Polecamy Film – Prorok

Polecamy film Wyszyński – zemsta czy przebaczenie

***************************************

Polecamy Film „Wyrok na niewinnych” – w kinie internetowym od 18 kwietnia 2021 roku

Premiera w kinie internetowym w kinie internetowym RafaelKino.pl.

 

Opis filmu

Jak wmówiono światu, że aborcja jest OK Zrobiono wiele, by ten film nie powstał. Skuteczne naciski na członków ekipy, aby zrezygnowali z udziału w nim, odmowy możliwości realizacji zdjęć w wybranych lokalizacjach, nawet „aresztowanie” sprzętu filmowego w trakcie przerwy na lunch. Twórcy kończyli dzieło w konspiracji, pod fałszywym tytułem.

To drugi po Nieplanowanych film w ostatnich miesiącach, który nie pasuje do ideologicznych standardów Hollywood, za to zgodnie z liberalnymi standardami spotyka się z dyskryminacją i próbą blokady. Czy jest lepsza rekomendacja, żeby go zobaczyć?

Wyrok na niewinnych to historia najgłośniejszego i najbardziej brzemiennego w skutkach dramatu sądowego w dziejach. Blisko pół wieku temu wyrok Sądu Najwyższego w USA w sprawie Roe przeciw Wade przesądził o tragicznym losie już 62 mln nienarodzonych. Głównym bohaterem dramatu jest dr Bernard Nathanson, zagorzały zwolennik legalizacji aborcji i aktywny uczestnik sprawy, który kilka lat później stał się obrońcą życia i autorem głośnego filmu Niemy krzyk. Film odsłania burzliwe kulisy procesu oraz demaskuje metody, jakimi posłużyli się aktywiści aborcyjni chcący wywrzeć presję na sędziów. Pokazuje także działania grup obrońców życia, którzy z przerażeniem odkrywają, że walczą z najlepiej finansowaną rewolucją XX w.


Modlitwy do św. Rocha o ustąpienie zarazy

Wszechmogący i wieczny Boże, któryś dla zasług Świętego Rocha, wyznawcy Twego, nieraz od Twych wiernych morową zarazę łaskawie oddalić raczył! Daj ludowi Twemu oddalenie takowegoż powietrza, do Twojej się dobroci uciekającemu, aby za przyczynę tegoż chwalebnego wyznawcy Twego od tej zarazy i od wszelkiego zatrwożenia wolnym zostawał. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. Amen.

* * *

O chwalebny Święty Rochu, który poświęcając się służbie chorym na dżumę i poprzez swoją nieustanną modlitwę, widziałeś cofanie się zarazy. Uzdrawiając w Acquapendante, Cesena, Rzymie, Piacenza, Montpellier i w innych miastach Francji oraz Włoch, przez które przechodziłeś, wypraszaj nam łaskę, abyśmy potrafili cierpliwie znosić bicze chorób, które na nas spadają. Amen


Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji i sam potrzebujesz modlitwy poproś o modlitwę klauzurową wspólnotę sióstr karmelitanek – https://dumanie.pl/popros-o-modlitwe/


Portal filmowy z katolickimi filmami – Katoflix.pl