Sakrament Spowiedzi

+++++++++++++++++++++++++++++++

Sakrament pokuty ustanowił Najwyższy Kapłan Jezus Chrystus w Słowach: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym grzechy odpuścicie są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane” (J 20, 22-23). Przez szczere wyznanie grzechów i mocne postanowienie poprawy wyrażone wobec kapłana przy spowiedzi otrzymujemy dar odpuszczenia grzechów,  Bożego przebaczenia, nowego życia, czystego serca jak dziecko po chrzcie. Chrystus zapłacił swoją Krwią za nasze grzechy – dlatego spowiedź jednoczy nas na nowo z Ojcem.

SPOWIEDŹ  W  CIĄGU  TYGODNIA

Pół godziny przed Mszą świętą. W I piątek miesiąca w Dąbroszynie od 14.30 do 15.00 i w Kucharach Kościelnych  od 16.15-17.00 (zimą) i od 17.15 do 18.00 (latem).

SPOWIEDŹ  GENERALNA

(ustalenie terminu telefonicznie)
Obejmuje całe życie albo jakiś jego etap. Spowiedź generalną powinny odbyć osoby, które z różnych powodów nie korzystały z Sakramentów Kościoła przez kilka lat. Pomocą służy poniżej wypisany krótki rachunek sumienia.

RACHUNEK SUMIENIA do spowiedzi

1.Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem(Mt 22,37) – moja relacja z Bogiem.
Jak wyglądało moje życie religijne? – udział w rekolekcjach, korzystanie z Pisma św., prasy katolickiej, stron i programów katolickich, udział w katechezach, grupach modlitewnych. Ile czasu spędziłem z Bogiem?

Czy wiara w Chrystusa ma wpływ na moje życie osobiste ?
Czy sprawy dnia codziennego – praca, rozrywki itp. – nie przesłaniają mi Boga ?
Czy znajduję czas na codzienną modlitwę ?
Jak świętuję niedzielę ?
Czy pogłębiam swoją wiedzę religijną ?
Czy potrafię z odwagą wyznać swoją chrześcijańską wiarę ?

2. Będziesz miłował bliźniego swego (Mt 22,39) – moja relacja z bliźnimi.
Jak wyglądała moja relacja do rodziców, rodzeństwa, rodziny (męża, żony, dzieci, dziadków – problemy zranień w relacjach rodzinnych – alkoholizm, inne nałogi, zranienia seksualne, przemoc psychiczna lub fizyczna), wychowawców, pracodawców, przyjaciół, dłużników, wrogów? Moje zatroskanie o dobro narodu, wspólnoty, rodziny, człowieka, w których potrzebuje mnie Chrystus?

Jak dbam o swoją rodzinę ?
Czy praca nie przesłania mi rodziny ?
Czy moim postępowaniem nie zasmucam, nie krzywdzę pozostałych członków rodziny lub innych ludzi ?
Czy nie używam antykoncepcji ?
Czy nie patrzę na człowieka jak na przedmiot wyzysku i wyuzdania?
Czy nie oszukuję ?
Czy płacę należne podatki ?
Czy nie ulegam lenistwu ?
Czy nie marnuję czasu ?
Czy dostrzegam innych potrzebujących wokół mnie ?
Czy nie kłamię ?
Czy nie obmawiam, narzekam lub oczerniam bliźniego ?
Czy nie zaniedbuję dobra, gdy mogę je czynić ?

3. … jak siebie samego(Mt 22,39) – moja relacja do siebie samego. Jak radzę sobie z emocjami, negatywnymi pragnieniami, napięciami psychicznymi. One są sygnałem zakłócenia w osobowości (konfliktu pomiędzy duszą i ciałem). Jak wykorzystuję swój wolny czas? Moje hobby, zainteresowania od dziecinnych lat. Moje ulubione programy, książki, filmy, gry, muzyka (to wszystko wpłynęło mój świat wewnętrzny).

Co robiłem w sytuacji poczucia krzywdy, odrzucenia?
Czy nie zamykam się w sobie w sytuacji negatywnych emocji?
Czy nie jestem zbytnio przywiązany do pieniędzy, rzeczy, ubiorów, wygód ?
Czy nie nadużywam alkoholu, narkotyków ?
Czy nie korzystałem z pornografii i nie popełniałem samogwałtu ?
Czy używam środków masowego przekazu (TV, internet) korzystając z programów niosących głębokie wartości?
Czy zachowuję czystość w myślach, słowach, spojrzeniach, czynach ?
Czy akceptuję siebie ze swoimi ograniczeniami ?
Czy potrafię Bogu dziękować za to kim jestem ?
Czy dbam o swój rozwój kulturalny, intelektualny, duchowy ?

Rozgrzeszenie jest możliwe tylko dla człowieka, który widząc skutki grzechów z całego serca chce powrócić do Bożego Życia. Miłosierdzie Boże jest bez miary i dobroci skarbnica nieprzebrana. Dlatego bez lęku i trwogi korzystajmy z daru Miłości systematycznie. Ojciec czeka.