Wpis z tagiem ‘Modlitwy’

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

 • Autor Czesław Król
 • Możliwość komentowania MODLITWA ZA OJCZYZNĘ została wyłączona
 • wrzesień 20, 2020

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ Święty Andrzeju, Patronie trudnych czasów! Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki. Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana. Amen. LITANIA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison. Ojcze […]

Czytaj...

Prawo Boże a władza

 • Autor Czesław Król
 • Możliwość komentowania Prawo Boże a władza została wyłączona
 • lipiec 28, 2015

„Wszelka władza, która nie respektuje prawa Bożego, prędzej czy później staje się bandą złoczyńców” (św. Augustyn). cytuję za Arcybiskupem Gądeckim – http://www.przewodniczacy.info/#!Homilia-Wi%C4%99%C5%BA-z-Chrystusem-Uroczysto%C5%9B%C4%87-NMP-Kr%C3%B3lowej-Polski/chng/554a186f0cf248741713cc7e

Czytaj...

Modlitwa do Świętej Rodziny

 • Autor Czesław Król
 • Możliwość komentowania Modlitwa do Świętej Rodziny została wyłączona
 • czerwiec 18, 2015

Jezu, Maryjo i Józefie w Was kontemplujemy blask prawdziwej miłości, do Was zwracamy się z ufnością.  Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.  Święta Rodzino z Nazaretu niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów: ktokolwiek został zraniony albo zgorszony niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia. Święta Rodzino z Nazaretu, oby przyszły Synod Biskupów mógł przywrócić wszystkim świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle. Jezu, Maryjo i Józefie Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

Czytaj...

Dobre rady Matki Teresy

 • Autor Czesław Król
 • Możliwość komentowania Dobre rady Matki Teresy została wyłączona
 • grudzień 19, 2014

Życie to szansa – nie strać jej! Życie to piękno – podziwiaj je! Życie to szczęście – kosztuj go! Życie to marzenie – urealnij je! Życie to wyzwanie – podejmij je! Życie to zadanie – spełnij je! Życie to gra – wygraj ją! Życie to skarb – chroń go! Życie to bogactwo – strzeż go! Życie to miłość – raduj się nią! Życie to tajemnica – zgłębiaj ją! Życie to obietnica – uczyń ją faktem! Życie to łzy – otrzyj je! Życie to hymn – wyśpiewaj go! Życie to walka – tocz ją! Życie to tragedia – za bary z […]

Czytaj...

Prawdziwe wartości

 • Autor Czesław Król
 • Możliwość komentowania Prawdziwe wartości została wyłączona
 • listopad 27, 2014

Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi.    (Rz 14,17n)

Czytaj...

Boże użycz mi pogody ducha

 • Autor Czesław Król
 • Możliwość komentowania Boże użycz mi pogody ducha została wyłączona
 • listopad 24, 2014

Boże! Użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.  

Czytaj...

Słowo na dziś

 • Autor Czesław Król
 • Możliwość komentowania Słowo na dziś została wyłączona
 • luty 26, 2014

Kłamstwo i fałsz oddalaj ode mnie, nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewiernym, nie rzekł: «A któż jest Pan?» lub z biedy nie począł kraść i imię mego Boga znieważać. Prz 30,8

Czytaj...

Modlitwa o powołania

 • Autor Czesław Król
 • Możliwość komentowania Modlitwa o powołania została wyłączona
 • luty 1, 2014

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wieczną pamięć o Twoim Synu Jezusie za pomocą, których nieustanni odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata. Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy przez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość z Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, by kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego. Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych […]

Czytaj...

Z pieśni Zachariasza

 • Autor Czesław Król
 • Możliwość komentowania Z pieśni Zachariasza została wyłączona
 • luty 1, 2014

„W pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze…” (z hymnu Benedictus)

Czytaj...

O miłości Boga

 • Autor Czesław Król
 • Możliwość komentowania O miłości Boga została wyłączona
 • styczeń 15, 2014

Miłości Boga nie nabywa się na drodze poznawania przykazań. Podobnie jak korzystania ze światła, pragnienia życia, miłości do rodziców czy wychowawców nie nauczyliśmy się od innych, tak samo, owszem, daleko bardziej, miłości Boga nie otrzymujemy przez nauczanie z zewnątrz. W samej naturze człowieka spoczywa pewna siła umysłu, jakby nasienie zawierające w sobie zdolność oraz konieczność miłowania. Z dzieła św. Bazylego Wielkiego, biskupa, Reguły dłuższe

Czytaj...