Wielkanoc 2020

Ciemnica w Kucharach Kościelnych – Wielki Czwartek/Wielki Piątek

Grób  Pana Jezusa w tym roku 2020 – roku renowacji wnętrza kościoła

Proszę zwrócić uwagę, że Grób znajduje się przy ołtarzu św. Walentego, który uzdrawia chorego na padaczkę i św. Rocha, który strzeże ludzi i zwierzęta przed zarazą (obraz świętego znajduje się w medalionie w górnej części ołtarza). Chociaż to połączenie nie było zamierzone to jednak może być dla nas okazją, aby ożywić kult tych świętych w czasach zarazy Koronawirusa.

Przewodnik po świętowaniu w czasie pandemii – Przewodnik po świętowaniu w domu – Wielkanoc 2020

https://www.przewodnik-katolicki.pl/getmedia/99bf4318-1579-43c8-a88e-a6ee0b66a052/Wielkanoc-w-domu-NA-URZADZENIA-MOBILNE.aspx


Triduum Paschalne – Swieta w domu – Triduum Paschalne_2020

Wielki Czwartek – 9 kwietnia 2020 roku

Wielki Piątek – 10 kwietnia 2020 roku

Wielka Sobota i Wigilia Paschalna – 11/12 kwietnia 2020 roku

Wielkanoc –

Błogosławieństwo pokarmów – Blogoslawienstwo stolu przed posilkiem wielkanocnym


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM

W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

            Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

            Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

     Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

                Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

     Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.