Słowo na dziś

Opublikowany Luty 26, 2014 by Czesław Król in Modlitwy

Kłamstwo i fałsz oddalaj ode mnie,
nie dawaj mi bogactwa ni nędzy,
żyw mnie chlebem niezbędnym,

bym syty nie stał się niewiernym,
nie rzekł: «A któż jest Pan?»
lub z biedy nie począł kraść
i imię mego Boga znieważać.

Prz 30,8

No Response to “Słowo na dziś”

Comments are closed.