O miłości Boga

Opublikowany Styczeń 15, 2014 by Czesław Król in Modlitwy
Miłości Boga nie nabywa się na drodze poznawania przykazań. Podobnie jak korzystania ze światła, pragnienia życia, miłości do rodziców czy wychowawców nie nauczyliśmy się od innych, tak samo, owszem, daleko bardziej, miłości Boga nie otrzymujemy przez nauczanie z zewnątrz. W samej naturze człowieka spoczywa pewna siła umysłu, jakby nasienie zawierające w sobie zdolność oraz konieczność miłowania.

Z dzieła św. Bazylego Wielkiego, biskupa, Reguły dłuższe

No Response to “O miłości Boga”

Comments are closed.