Informacje bieżące

Cały ten rok przeżywamy jako rok jubileuszowy 100 – lecia urodzin św. Jana Pawła II.

Ponieważ wszystkie pielgrzymki do Rzymu zostały odwołane ze względu na pandemię Koronawirusa, dlatego Ambasada RP w Rzymie, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie oraz uczniowie i nauczyciele Szkoły Polskiej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Rzymie zapraszają na wirtualny spacer śladami Jana Pawła II w Rzymie i okolicach:

https://izi.travel/it/3c33-rzym-i-okolice-sladami-sw-jana-pawla-ii/pl#b6b74432-e3ec-4e05-b35a-f2353f950a9d


Modlitwy do św. Rocha o ustąpienie zarazy

Wszechmogący i wieczny Boże, któryś dla zasług Świętego Rocha, wyznawcy Twego,  nieraz od Twych wiernych morową zarazę łaskawie oddalić raczył!  Daj ludowi Twemu oddalenie takowegoż powietrza, do Twojej się dobroci uciekającemu, aby za przyczynę tegoż chwalebnego wyznawcy Twego od tej zarazy i od wszelkiego zatrwożenia wolnym zostawał. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. Amen.

* * *

O chwalebny Święty Rochu, który poświęcając się służbie chorym na dżumę i poprzez swoją nieustanną modlitwę, widziałeś cofanie się zarazy. Uzdrawiając w Acquapendante, Cesena, Rzymie, Piacenza, Montpellier i w innych miastach Francji oraz Włoch, przez  które przechodziłeś, wypraszaj nam łaskę, abyśmy potrafili cierpliwie znosić bicze chorób, które na nas spadają. Amen


Uwaga!!!

Zniesienie dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej z dniem 30 maja 2020 r. – Dekret Księdza Biskupa.

Apel Biskupa o przystąpienie do spowiedzi wielkanocnej – Apel Biskupa Włocławskiego o przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania

Ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii

* * * * * * * * * * *

Kucharach Kościelnych są odprawiane w wyznaczonym porządku – liczba uczestników nie jest już ograniczona. Nadal jednak obowiązuje noszenie maseczek wewnątrz kościoła i zachowanie bezpiecznej odległości jeden od drugiego (gdyby nie byli z jednego domu). Nie ma już dyspensy od niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej. Została odwołana. Obecnie „uczestnictwo” przez media nie wystarczy. Dla chorych z naszej parafii będzie jeszcze możliwość łączenie się z parafią i liturgią całego kościoła w sposób duchowy  – Msza Święta w Kucharach Kościelnych o godz. 8.oo

 

  Proboszcz – ks. Czesław Król


                UWAGA!!!

Włocławek, 10 kwietnia 2020 r.

Komunikat Kurii Diecezjalnej dotyczący uroczystości Pierwszej Komunii Świętej i Sakramentu Bierzmowania

W związku z trwającym stanem epidemii i ograniczeniami zarządzonymi przez władze państwowe, jak również decyzją z dnia 9 kwietnia 2020 roku o ich przedłużeniu, biskup włocławski Wiesław Mering postanowił:

  1. do czasu ustania stanu epidemii zawiesić organizowanie jakichkolwiek spotkań formacyjnych i przygotowań (w tym pierwszych spowiedzi) dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej oraz młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Będzie można je na nowo podjąć po powrocie dzieci i młodzieży do szkół;
  2. odwołać wszystkie zaplanowane na miesiąc kwiecień i maj uroczystości pierwszych spowiedzi i Pierwszych Komunii Świętych w parafiach diecezji włocławskiej. Jeżeli stan epidemii będzie trwał nadal, ograniczenie to dotknie także czerwcowych terminów tychże uroczystości;
  3. terminy Pierwszych Komunii Świętych w parafiach należy przenieść na czas ustania zagrożenia, po porozumieniu Księdza Proboszcza z rodzicami dzieci, jednak nie wcześniej, niż na miesiąc czerwiec (o ile nie zajdzie sytuacja, o której w pkt. 2);
  4. pozostawia się możliwość organizowania Pierwszej Komunii Świętej dla pojedynczych dzieci w gronie najbliższej rodziny także w maju (przy przestrzeganiu limitu uczestników liturgii). Może się ona odbyć w dzień powszedni na Mszy parafialnej. Do Księdza Proboszcza i Rodziców należy ocena przygotowania dziecka do tego wydarzenia;
  5. ponieważ w czasie trwania epidemii odwołane są bierzmowania, nowe terminy należy ustalać bezpośrednio z Księżmi Biskupami, najlepiej po ustaniu epidemii.

prał dr Artur Niemira

       Kanclerz Kurii


Ogłoszenia na XIII Niedzielę Zwykłą w ciągu roku

Komunia Rocznicowa 28 VI 2020 r.

  1. Dziękujemy rodzicom dzieci rocznicowym za posprzątanie i udekorowanie naszego kościoła parafialnego. Do sprzątania kościoła w Kucharach Kościelnych na przyszły tydzień prosimy kolejne rodziny z Główiewa począwszy od p. Jolanty Janiak.

  2. W poniedziałek 29 czerwca 2020 roku przypada Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Ofiary składane w tym dniu na tacę są przeznaczone na utrzymanie Stolicy Piotrowej w Rzymie (tzw. „świętopietrze”). W naszej parafii będą trzy Msze Święte: w Kucharach Kościelnych o godz. 8.oo i 18.oo a w Dąbroszynie o godz. 16.oo.

  3. We wtorek tj. 30 czerwca o godz. 16.oo próba liturgii przed Pierwszą Komunią Świętą. Dzieci przychodzą z indeksami.

  4. W tym tygodniu przypada: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W pierwszy piątek do południa chciałbym odwiedzić chorych, których odwiedzałem systematycznie w pierwsze piątki. Chorych spoza tej listy proszę zgłaszać na czwartek, czyli dzień wcześniej.

  5. UWAGA!!! Wiemy, że uroczystość Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej, która zawsze w naszej parafii wypadała w II niedzielę maja – w tym roku ze względu na pandemię Koronawirusa, po uzgodnieniu z rodzicami, zostaje przeniesiona na drugą niedzielę lipca tj. 12 lipca 2020 roku na godz. 10.oo.