Informacje bieżące

Uwaga!!!

Msze Święte będą odprawione w wyznaczonym porządku, ale ze względów bezpieczeństwa naszego i innych osób oraz ze względu na przepisy państwowe i kościelne (tylko 5 osób w kościele) proszę o korzystanie z dyspensy kościelnej i łączenie się z parafią i liturgią całego kościoła w sposób duchowy, tzn. modląc się i przeżywając liturgię (Msze Święte, nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali) pozostając w swoim domu poprzez media – Radio, Telewizję, czy też internet.

Proboszcz – ks. Czesław Król

***

Wykaz telewizyjnych transmisji Mszy Świętych niedzielnych:

TVP 1 –  godz. 7.oo

TV Polonia – godz. 13.oo

TVP 3 – godz. 20.oo

Wykaz radiowych transmisji Mszy Świętych niedzielnych:

Polskie Radio 1 –  godz. 9.oo

Radio  Maryja – godz. 9.oo

Internetowe transmisje Mszy Świętychwww.msza-online.pl

Program telewizyjnych Mszy Świętych  –  https://programtv.naziemna.info/program/audycja/Transmisja+Mszy+Świętej

Codziennie transmisje internetowe wieczornej Mszy Świętej, Różańca i adoracji Najświętszego Sakramentu


Zdalne nauczanie religii

http://www.ekatecheza.pl/

https://katechizmy.com.pl/

https://kulkat.pl/

https://portalkatechetyczny.pl/

https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/

https://www.katechizmy.pl/

więcej na ten temat – http://www.diecezja.wloclawek.pl/pl,page,aktualnosci,3,18,144.html#tresc_strony


Ogłoszenia na V Niedzielę Wielkiego Postu 29 III 2020 r.

 1. Dziękujemy rodzinom, które posprzątały nasze oba kościoły. Dziękujemy za ofiarę na Kościół złożoną przez sprzątających w Kucharach Kościelnych. Złożono 140 zł. Do sprzątania kościoła w Kucharach Kościelnych na przyszły tydzień prosimy kolejne rodziny z Osieczy II i Zarzewka począwszy od p. Kolasów.

 2. Dziękujemy za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Złożyło: Dąbroszyn – 1196 zł, Kuchary Kościelne – 500 zł, Święcia – 300 zł, Franki270 Trójka (od Samul do Ziółkowskich) – ___ zł, Trójka (od p. Orczyków do Korgul) 150 zł, Czyżew – 482 zł, Główiew – ____ zł, Zarzew, Krępa, Przydziałki i Józefowo – ____ zł, Zarzewek – _____ zł, Broniki – _____ zł. Dziękuję wszystkim, którzy się trudzili przy zbieraniu ofiar.

 3. W tym tygodniu będzie okazja do spowiedzi przed świętami.

  – W Kucharach Kościelnych w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 8-10  i  15-17.

  – W Dąbroszynie w środę od godz. 10-12  i  14-16.

  Aby nie tworzyć nadmiernego gromadzenia się – po spowiedzi wracamy do domu. Przypominam, że w kościele może być 5 osób zachowując bezpieczną odległość między sobą.

 4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

 5. W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Dąbroszynie o godz. 15.oo i w Kucharach Kościelnych o godz. 17.oo i po nim Msza Święta.

 6. W niedzielę natomiast nabożeństwo Gorzkich Żali bez kazania pasyjnego przed Mszą Świętą o godz. 8.oo i 12.oo.

 7. W przyszłą niedzielę przypada niedziela palmowa.

 8. Dziś można nabyć Dwumiesięcznik Drogi Misyjne (5 zł) i numer wielkopostny czasopisma „Chrystus i Ty” (Ch i T) – (1 zł).

 9. Tych, którzy korzystają z dyspensy związanej z zagrożeniem Koronawirusa i uczestniczą we Mszy Świętej poprzez media (radio, telewizję internet) proszę, aby zapoznali się z zasadami uczestniczenia w taki sposób we Mszy Świętej – http://www.diecezja.wloclawek.pl/pl,news2,jak_przezywac_transmisje_mszy_sw_-_kilka_wskazowek,1294.html#tresc_strony

UWAGA!!!    Informacje  oficjalne  na temat Koronawirusa

albo  oficjalna strona pacjenta 

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590


Decyzją Księdza Biskupa odwołane są

wszystkie rekolekcje – zarówno szkolne jak i parafialne !!!


Włocławek, 25 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE

w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br., z dniem dzisiejszym zarządzam dla Diecezji Włocławskiej, co następuje:

Sprawowanie sakramentów i innych nabożeństw

 1. Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Należy liczyć wchodzących, a na drzwiach kościołów trzeba wywiesić stosowną informację, przekazując ją wiernym także drogą internetową. Na liturgię wierni winni wchodzić jedynie przez drzwi zakrystii lub inne boczne wejście. Poza liturgią kościoły winny pozostawać w ciągu dnia otwarte.
 2. Jeśli przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji należy rozważyć odprawienie osobnych celebracji. Praktyka ta nie jest możliwa w dniach Triduum Paschalnego.
 3. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych.
 4. Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób obowiązuje również podczas liturgii pogrzebowej, zarówno w kościele, jak i na cmentarzu. W liczbie tej nie mieści się celebrans, ministrant czy pracownicy firmy pogrzebowej.
 5. Msza pogrzebowa ma być celebrowana w dniu pogrzebu rano w kościele parafialnym (lub za zgodą rodziny w innym uzgodnionym czasie), jedynie w obecności rodziny (maksymalnie do 5 osób), bez trumny z ciałem i bez urny z prochami zmarłego.
 6. Należy używać wyłącznie trzeciej formy pogrzebu, czyli stacji przy grobie, bez konduktu i bez wchodzenia do kaplicy cmentarnej.
 7. Odwołane zostają wszystkie inne celebracje i nabożeństwa okresowe odprawiane w kościołach z udziałem wiernych, w tym Drogi Krzyżowe i Gorzkie Żale.
 8. Udzielanie sakramentu pojednania i pokuty:
  1. Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź.
  2. Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź.
  3. Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem, lub – w razie takiej niemożliwości – w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach.
  4. Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi, należy pouczyć o praktyce aktu żalu doskonałego i konieczności przeżycia sakramentu po ustaniu przeszkody.
  5. Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach zorganizować należy spowiedzi parafialne.
 9. Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie o to poproszą, należy udzielać Komunii św. poza liturgią, z wyjątkiem:
  1. Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą.
  2. Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.
 10. Celebracja sakramentu małżeństwa powinna odbywać się tylko z udziałem narzeczonych i świadków.
 11. Zaleca się przełożenie planowanych chrztów na czas po ustaniu epidemii. Jeżeli jednak chrzest święty miałby być udzielony, to tylko poza Mszą świętą, przy udziale rodziców i chrzestnych. Jeżeli danego dnia jest więcej chrztów – nie należy organizować chrztów zbiorowych, ale udzielać chrztu pojedynczo w odpowiednich odstępach czasowych. W liturgii chrzcielnej wodę należy każdorazowo zmienić i poświęcić. Nie można używać wody wcześniej poświęconej.

Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej

 1. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).
 2. Dalsze decyzje zostaną podjęte w zależności od zarządzeń władz państwowych, co do przedłużenia bądź odwołania stanu epidemii.
 3. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich potrzeby.

Zasady pełnienia posługi duszpasterskiej w Wielkim Tygodniu na terenie Diecezji Włocławskiej zostaną określone oddzielnym dokumentem.

Pozostają w mocy pozostałe przepisy wprowadzone Zarządzeniem w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce z dnia 21.03.2020 roku (L.dz. 371/2020), które nie zostały zmienione niniejszym dekretem.

Wyrażam wdzięczność kapłanom za ich posługę w niełatwych okolicznościach epidemii, osobom życia konsekrowanego za ich nieustającą modlitwę, a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń.

Wszystkich zachęcam do głębokiego przeżycia ostatnich tygodni Wielkiego Postu, do gorliwej modlitwy, a zwłaszcza do ofiarowania cierpienia fizycznego i duchowego w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa.

Ks. Artur Niemira                                                                               +Wiesław Mering

  Kanclerz Kurii                                                                                      Biskup Włocławski


Komunikat Kurii Diecezjalnej Włocławskiej z 13 marca 2020 r., godziny 21.00

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji Ksiądz Biskup uznaje za obowiązujące na terenie Diecezji Włocławskiej wszystkie wskazania wydane przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i prosi Księży o dostosowanie się do nich.

Z dniem jutrzejszym, tj. 14 marca 2020 roku Biskup Włocławski:

 1. zarządza do odwołania, aby na terenie diecezji podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła przebywało maksymalnie 50 osób;
 2. przypomina o udzielonej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych i zachęca do skorzystania z niej. Osoby, które to uczynią, prosi o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu;
 3. odwołuje tegoroczne rekolekcje wielkopostne zarówno szkolne, jak i parafialne (dla dzieci, młodzieży i dorosłych);
 4. bardzo prosi o pilne śledzenie komunikatów władz państwowych i Kurii Diecezjalnej;
 1. uznaje za obowiązujące wytyczne dotyczące zasad higieny, opieki duszpasterskiej nad wiernymi w czasie epidemii zawarte w komunikacie Kurii z dnia 13 marca br., godz. 14.00 w tych punktach, które nie zostały zmienione niniejszym komunikatem;
 2. podkreśla znaczenie prośby Księdza Arcybiskupa Przewodniczącego KEP, by księża i osoby życia konsekrowanego każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Prosi wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach w domach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami. Ta duchowa łączność jest nam w tej chwili bardzo potrzebna i jest jedną z najskuteczniejszych form modlitwy kierowanej do Pana Boga;
 3. zachęca osoby duchowne i wiernych świeckich do wysłuchania orędzia przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego związanego ze stanem zagrożenia epidemicznego w kraju, które zostanie wyemitowane w sobotę o godz. 20.00 w TVP 1 i TVP Info;
 4. wszystkich duchownych, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich zapewnia o swej modlitewnej bliskości i udziela pasterskiego błogosławieństwa.

Powyższe zarządzenia obowiązują do odwołania. Kuria Diecezjalna na bieżąco będzie monitorowała zalecenia wydawane w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa i stosownie do rekomendacji KEP oraz zaleceń władz państwowych reagowała odpowiednimi wytycznymi.

Artur Niemira, kanclerz Kurii

 

Włocławek, 13 marca 2020 roku, godzina 21.00


Informacja na temat Koronawirusa!!!

Publikujemy treść listu Ministra Zdrowia:

Szanowni Państwo

Większość państw Europy, w tym nasi najbliżsi sąsiedzi, odnotowało już przypadki zarażenia koronawirusem. Zapewne i my w Polsce doświadczymy pierwszego przypadku zarażenia. Najważniejszy w kontakcie z każdym wirusem jest dostęp do informacji, wiedza, a także spokój i zdrowy rozsądek. Inne koronawirusy od dawna są w Polsce przyczyną infekcji dróg oddechowych. Co niezwykle istotne, ok. 80 proc. infekcji wywołanych koronawirusem z Chin przebiega w sposób łagodny. Objawy są identyczne z objawami grypy. Również przebieg samej choroby jest bardzo podobny. I tak jak w przypadku zarażenia wirusem grypy musimy być ostrożni i poddać się leczeniu by nie dopuścić do powikłań. Najważniejsze więc byśmy dokładnie wiedzieli jak się zachować w przypadku kontaktu z osobą zarażoną lub gdy nas samych dotknie infekcja. Przede wszystkim unikajmy wszelkiego kontaktu z osobami kaszlącymi i kichającymi. Zachowujmy wszelkie zasady higieny, na czele z systematycznym myciem rąk.

Jeżeli nie byliśmy za granicą w rejonach wysokiego ryzyka, a mamy objawy chorobowe 38 ℃, kaszel lub duszności udajmy się do lekarza pierwszego kontaktu.

Jeżeli byliśmy w ciągu ostatnich 14 dni w Północnych Włoszech lub Chinach i mamy gorączkę, czyli minimum 38 ℃i kaszel, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z Sanepidem i udać się do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, ale nie środkami transportu publicznego.

Jeżeli natomiast wróciliśmy w ostatnich dniach z zagranicy, gdzie wystąpiły zarażenia koronawirusem, ale nie mamy żadnych objawów chorobowych, kontrolujmy dwa razy dziennie temperaturę ciała i ograniczmy nasze kontakty towarzyskie przez najbliższe 14 dni. W razie wątpliwości zadzwońmy do najbliższej stacji Sanepidu lub na infolinię NFZ.

Listę oddziałów zakaźnych oraz ważne numery telefonów znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia – mz.gov.pl

Informację można tez uzyskać na infolinii NFZ – 800 190 590.

Minister Zdrowia
Prof. Łukasz Szumowski


 

W  kinach  od 28 lutego jest emitowany

film fabularno-dokumentalny, który odkrywa przed widzem sedno kultu, bez którego zrozumienie istoty wiary w Chrystusa staje się niemożliwe.

Film  pt.: „Najświętsze Serce  Jezusa”