Informacje bieżące

Ogłoszenia na XXIX Niedzielę Zwykłą

TYDZIEŃ MISYJNY 20 X 2019 r.


  1. Dziękuję rodzinom, które posprzątały i udekorowały nasze oba kościoły. Do sprzątania kościoła w Kucharach Kościelnych na przyszły tydzień prosimy kolejne rodziny ze Święci – począwszy od p. Chojnackich.

  2. Dziś 20 X 2019 w Kościele rozpoczynamy Tydzień Misyjny pod hasłem „Ochrzczeni i posłani”. Przypomnę, że w tym roku cały miesiąc październik jest jest przeżywany jako nadzwyczajny miesiąc misyjny, który wzywa nas do modlitwy w intencji Misji, pogłębia wiedzę o Kościele i wzywa do wspierania tych, którzy posiadają mniej niż ty, czy ja. Dzisiejsze ofiary na tacę są przeznaczone na Misje.

  3. Dziś liczenie wiernych w kościele.

  4. W piątek o godz. 1900 nauki przedmałżeńskie.

  5. W sobotę egzamin poprawkowy przed bierzmowaniem – o godz. 800 .

  6. Możemy nabywać kalendarze na rok przyszły. Duże książkowe – 27 zł. Mniejsze na ścianę od do 4 do 6 zł. Tygodnik Idziemy – 4 zł i wrześniowo–październikowy numer Misyjnych Dróg – 5zł.

(www.parafiakucharykoscielne.pl)