Informacje bieżące

Ogłoszenia na XX Niedzielę Zwykłą

D O Ż Y N K I   –  Uroczystość odpustowa św. Rocha w Dąbroszynie

19 VIII 2018 r.


 1. Dziś tj. 19 VIII 2018 roku przypada uroczystość św. Rocha – odpust w kościele filialnym w Dąbroszynie.

 2. Dziękujemy ks. Romanowi Ziemińskiemu – proboszcz parafii i budującego się Kościoła Miłosierdzia Bożego w Koninie, że zgodził się zaszczycić nas swoją obecnością i głoszeniem kazań na wszystkich Mszach Świętych w dniu dzisiejszym w naszej parafii. Poprzez ofiary składane na tacę będziemy mogli wesprzeć budowę kościoła w której proboszczem jest ks. Roman.

 3. Przypominam, że w niedziele odpustu św. Rocha nie ma Mszy Świętej w kościele parafialnym w Kucharach Kościelnych o godz. 12.oo. Jest tylko Msza Święta o godz. 8.oo.

 4. Dziękuję księżom z dekanatu za obecność i posługę w konfesjonałach, p. Burmistrzowi i gościom zaproszonym, zwłaszcza pocztom sztandarowym OSP z terenu naszej parafii na naszą podwójną uroczystość dożynkową i odpustową. Mieszkańcom Dąbroszyna za przygotowanie tej uroczystości – za wieniec dożynkowy, przedstawicielom poszczególnych wiosek, którzy swoimi darami włączyli się w dziękczynienie Bogu za tegoroczne zbiory.

 5. Dziękuję osobom, które posprzątały i udekorowały nasz oba kościoły. Do sprzątania kościoła w Kucharach Kościelnych na przyszły tydzień prosimy kolejne rodziny ze Święci począwszy od p. Cybulskich.


Ogłoszenia na Wniebowzięcie NMP

15 VIII 2018 r.

 1. Dziś tj. 15 VIII 2018 roku przypada obowiązkowa uroczystość kościelno – państwowa Wniebowzięcie NMP (MB Zielnej). Msze Święte w naszej parafii są: w Kucharach Kościelnych o godz. 8.oo i 12.oo a w Dąbroszynie o godz. 10.oo. Na wszystkich Mszach Świętych jest poświęcenie kwiatów i ziół. W tym dniu ofiary składane na tace są przeznaczone na Katedrę we Włocławku.

 2. W najbliższą niedzielę tj. 19 VIII 2018 roku przypada uroczystość św. Rocha – odpust w kościele filialnym w Dąbroszynie. Kazanie na każdej Mszy Świętej wygłosi i Sumę odpustową odprawi – ks. Roman Ziemiński – proboszcz parafii i budującego się Kościoła Miłosierdzia Bożego w Koninie. Poprzez ofiary składane na tacę będziemy mogli wesprzeć tę budowę.

 3. Przypominam, że w niedziele odpustu św. Rocha nie ma Mszy Świętej w kościele parafialnym w Kucharach Kościelnych o godz. 12.oo. Jest tylko Msza Święta o godz. 8.oo.

  zapraszam Poczty Sztandarowe OSP z poszczególnych wiosek naszej parafii

  korowód dożynkowy wyruszy od remizy OSP w Dąbroszynie o godz. 11.45. Zapraszam wszystkie delegacje do wzięcia udziału w korowodzie!

  – Proszę rodziny sprzątające Kościół i obejście o przygotowanie ołtarza polowego do uroczystości odpustowej – zadbanie o tematykę dożynkową oraz przygotowanie stołów do wieńca i chlebów dożynkowych z całej parafii.

  – proszę również o przygotowanie miejsc siedzących dla gości zaproszonych oraz delegacji dożynkowych.


Ogłoszenia na XIX Niedzielę Zwykłą

12 VIII 2018 r.


 1. Dziękuję osobom, które posprzątały i udekorowały nasz oba kościoły. Do sprzątania kościoła w Kucharach Kościelnych na przyszły tydzień prosimy kolejne rodziny ze Święci.

 2. W środę tj. 15 VIII 2018 roku przypada obowiązkowa uroczystość kościelno – państwowa Wniebowzięcie NMP (MB Zielnej). Msze Święte będą: w Kucharach Kościelnych o godz. 8.oo i 12.oo a w Dąbroszynie o godz. 10.oo. Na wszystkich Mszach Świętych będzie poświęcenie kwiatów i ziół. W tym dniu ofiary składane na tace są przeznaczone na Katedrę we Włocławku.

 3. W przyszłą niedzielę tj. 19 VIII 2018 roku przypada uroczystość św. Rocha – odpust w kościele filialnym w Dąbroszynie. Kazanie na każdej Mszy Świętej wygłosi i Sumę odpustową odprawi – ks. Roman Ziemiński – proboszcz parafii i budującego się Kościoła Miłosierdzia Bożego w Koninie. Poprzez ofiary składane na tacę będziemy mogli wesprzeć tę budowę.

 4. Przypominam, że w niedziele odpustu św. Rocha nie ma Mszy Świętej w kościele parafialnym w Kucharach Kościelnych o godz. 12.oo. Jest tylko Msza Święta o godz. 8.oo.

 5. Suma odpustowa i nasze parafialne dziękczynienie za tegoroczne zbiory, czyli „DOŻYNKI” będą na Mszy Świętej za parafian, która będzie o godz. 12.oo w Dąbroszynie. Tradycyjnie prosimy o włączenie się w dożynki poprzez jeden wieniec dożynkowy z Dąbroszyna i rozmaite inne dary z pozostałych wiosek parafii. Mile widziany korowód od remizy do kościoła.

 6. W dniu naszego odpustu są również dożynki diecezjalne, z udziałem Biskupa, w Kramsku. Chciałbym, aby jakaś wioska zgłosiła się, aby reprezentować naszą parafię podczas tych diecezjalnych uroczystości. Parafia pokryje koszta tej reprezentacji.