Ciekawe wypowiedzi z synodu biskupów o rodzinie.

Opublikowany Październik 18, 2014 by Czesław Król in Duszpasterstwo

„Prof. Joseph Weiler, Żyd, który podał bardzo prostą definicję małżeństwa religijnego i niereligijnego: w małżeństwie religijnym są małżonkowie i jest Pan Bóg, a w małżeństwie niereligijnym – tylko małżonkowie….”

„Kryzys wiary rodzi kryzys rodziny, gdyż często brakuje pełnej świadomości znaczenia sakramentu małżeństwa, opartego na przymierzu między Bogiem a człowiekiem. Stąd odpowiedzią na kryzys małżeństwa musi być ewangelizacja, droga do szczęśliwego małżeństwa wiedzie bowiem przez powrót do Boga….”

Przypomniano także znaczenie takich praktyk jak „komunia duchowa” dla osób będących w nowych związkach. … Zamiast form wykluczających, jak np. „brak łaski” czy „życie w stanie grzechu ciężkiego”, zaproponowano pozytywne spojrzenie na trudne sytuacje i mówienie o „obiektywnych przeszkodach” w przystępowaniu do sakramentów.

No Response to “Ciekawe wypowiedzi z synodu biskupów o rodzinie.”

Comments are closed.